Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!

150 lat układu okresowego pierwiastków!

Układ okresowy pierwiastków ma już 150 lat.

Warto uczcić tę okrągłą rocznicę! Sprawdź swoją wiedzę i dowiedz się więcej o naszych produktach.

ROZWIĄŻ QUIZ

Interaktywny układ okresowy pierwiastków

Jeśli chcesz poznać właściwości fizyczne danego pierwiastka, kliknij odpowiednie pole po prawej stronie...

Zobacz wszystkie układy okresowe w naszej ofercie:

  Wszystkie układy okresowe

  Dodatkowe zasoby

  Kto opracował układ okresowy pierwiastków?

  Współczesny układ okresowy pierwiastków jest dziełem rosyjskiego chemika Dmitrija Mendelejewa, który opublikował pierwszy układ okresowy w formie znanej dziś tabeli 6 marca 1869 roku. Mendelejew ułożył pierwiastki według rosnących mas atomowych, a następnie pogrupował je.

  W jaki sposób pierwiastki są uszeregowane w układzie okresowym?

  Układ okresowy ma postać tabeli, w której pierwiastki chemiczne są uporządkowane według liczby atomowej, konfiguracji elektronowej i powtarzających się podobieństw właściwości chemicznych. Struktura tabeli odzwierciedla prawidłowości w okresach. Układ ma siedem poziomych rzędów (zwanych okresami) z metalami po lewej i niemetalami po prawej stronie. Kolumny (zwane grupami) zawierają pierwiastki o zbliżonych właściwościach chemicznych. Sześć grup ma przyporządkowane nazwy i numery. Przykładowo, pierwiastki z grupy 17 są określane jako halogeny, a grupa 18 to gazy szlachetne. Układ okresowy jest także podzielony na prostokątne bloki według zapełnienia poszczególnych powłok atomowych.

  Jakie pierwiastki zostały w ostatnim czasie włączone do układu okresowego? W jaki sposób odkryto te nowe pierwiastki?

  Najnowsze pierwiastki w układzie okresowym to nihon, moskow, tennes i oganesson (numery 113, 115, 117 i 118). Nihon jest pierwszym pierwiastkiem zsyntetyzowanym współcześnie w kraju azjatyckim. Nowe pierwiastki zostały wytworzone w akceleratorach cząstek w warunkach laboratoryjnych. Zasadniczo badania tego typu polegają na bombardowaniu cząstkami specjalnych tarczy. Następnie naukowcy analizują skutki takich bardzo szybkich zderzeń. Nowe pierwiastki są efektem współpracy chemików i fizyków. Badania nad otrzymywaniem nowych pierwiastków wymagają odpowiedniego planowania, technologii i zasobów.

  Jaki jest cel takich badań?

  Pozwalają nam lepiej zrozumieć otaczający nas świat oraz sprzyjają rozwojowi technologii. Jakie działania można podejmować? Czego można się dowiedzieć?

  Literature

  Analiza śladowa metali

  Układ okresowy obejmuje 118 pierwiastków – od wodoru (H) aż do oganessonu (Og). Wiele spośród nich to metale. Jedną z najbardziej popularnych metod oznaczania metali jest ICP-MS. Jeśli chcesz poznać nasze wzorce ICP-MS, kliknij poszczególne pierwiastki w interaktywnym układzie okresowym:

  Uwaga: interaktywny układ okresowy pierwiastków przekierowuje na anglojęzyczne strony produktów ICP Standards

  INTERAKTYWNY UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW

  Sprawdź swoją wiedzę

  Czy dobrze znasz układ okresowy pierwiastków? Lubisz wyzwania? Sprawdź swoją wiedzę i zachęć swoich kolegów i koleżanki.

  ROZWIĄŻ QUIZ

  W jaki sposób powstał układ okresowy pierwiastków?

  We śnie zobaczyłem tabelę, w której wszystkie pierwiastki były uszeregowane na kolejnych miejscach. Po obudzeniu od razu rozrysowałem ją na kartce papieru ”. Dmitrij Mendelejew, 1834–1907

  Interaktywny układ okresowy pierwiastków

  Układ okresowy obchodzi 150. rocznicę powstania. Z tej okazji prezentujemy go w odświeżonej wersji. Chcesz odkurzyć swoją wiedzę?

  SPRÓBUJMY