Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Misja, wizja, wartości

Misja Dlaczego tu jesteśmy? Jaki jest nasz cel?

Wykorzystujemy naukę, aby stworzyć lepszy świat.

Wizja To, co chcemy osiągnąć.

Na każdym etapie procesu, od opracowania aż po dostawę produktu, będziemy zaufanym partnerem dla klientów i dostawców w branży nauk przyrodniczych i zaawansowanych technologii. Oferując pierwszorzędne produkty i usługi, katalizujemy innowacyjność i umożliwiamy naszym klientom osiągnięcie sukcesu.

Wartości Zestaw fundamentalnych wartości wyznaczających kierunek działania i strategię spółki

Ukierunkowanie na klienta

Wszystko, co robimy, zaczyna się od uważnego wysłuchania klientów i współpracy z nimi. Rozumiejąc ich aspiracje i stojące przed nimi wyzwania, samodzielnie dążymy do znalezienia rozwiązań, które zaspokoją ich bieżące i przyszłe potrzeby.

Innowacyjność

Motywujemy wszystkich pracowników do tego, aby zgłębiali oraz zgłaszali pomysły na podniesienie jakości naszych produktów i usług. Poprzez współpracę z partnerami z branży, poprawiamy wyniki naukowe.

Doskonałość

Nigdy nie zadowalamy się status quo. Nieustannie dążymy do osiągnięcia najwyższych poziomów bezpieczeństwa, jakości i usług. Nasza pasja do ciągłego doskonalenia urzeczywistnia się w działaniu każdego pracownika i w osiąganych przez nas wynikach. Kiedy dajemy z siebie wszystko, skuteczniej wspieramy obsługiwanych klientów.

Szacunek

Jesteśmy zaufanym partnerem. Bez względu na to, czy współpracujemy z innymi pracownikami spółki czy z osobami spoza niej, stanowimy jeden zespół i zawsze zakładamy dobre intencje drugiej strony. Traktujemy innych z godnością, postępujemy uczciwie i zachowujemy najwyższy poziom praworządności.

Odpowiedzialność

Bierzemy na siebie odpowiedzialność za dotrzymanie obietnic osiągnięcia wspólnych celów złożonych naszym klientom, dostawcom, wspólnikom i współpracownikom i od innych oczekujemy tego samego.