Zgodność z przepisami i certyfikaty

Nasza firma posiada certyfikaty potwierdzające zgodność z kilkoma normami ISO w obszarze jakości, środowiska i BHP.

Certyfikaty te są wyrazem naszego zobowiązania do doskonałości i stałej poprawy jakości. Stanowią fundament wartości, jaką dostarczamy naszym klientom w każdym oferowanym procesie, programie, produkcie i rozwiązaniu. Dzięki temu nasze systemy zarządzania, procesy produkcyjne, usługi oraz udokumentowane procedury spełniają wszystkie wymogi globalnej standaryzacji i zapewnienia jakości.

Pełen wykaz certyfikatów ISO systemu zarządzania jakością można znaleźć na stronie internetowej avantorsciences.com.

ISO 9001

Certyfikat ISO 9001 opiera się na zasadach systemu zarządzania jakością obejmujących nacisk na potrzeby klienta, zaangażowanie najwyższego kierownictwa, znormalizowane podejście i proces ciągłego doskonalenia. Norma ta stanowi ogólnoświatowy standard dla systemów zarządzania jakością i gwarantuje, że klienci konsekwentnie otrzymują produkty i usługi wysokiej jakości.

ISO 45001

Norma ISO 45001 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) i podaje wskazówki dotyczące jego stosowania, aby umożliwić organizacjom tworzenie bezpiecznych miejsc pracy poprzez zapobieganie urazom i wypadkom, a także proaktywną poprawę warunków BHP. Nasze zakłady w wielu krajach wykorzystują tę normę jako bazę przy tworzeniu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

ISO 14001

Norma ISO 14001 zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, który organizacja może wykorzystać, aby poprawiać środowiskowe efekty swojej działalności. Norma ISO 14001 jest przeznaczona dla organizacji, które zamierzają zarządzać swoimi obowiązkami dotyczącymi środowiska w sposób systemowy, wspierając środowiskowy filar zrównoważonego rozwoju.
Nasza firma podejmuje wiele globalnych inicjatyw w ramach zarządzania swoimi obowiązkami środowiskowymi. Jako przykłady można wskazać działania na rzecz redukcji ilości i recyklingu odpadów czy ograniczania zużycia wody, paliw i energii.

ISO 13485

Norma ISO 13485 określa wymagania dotyczące kompleksowego systemu zarządzania jakością dla całego cyklu życia, obejmującego m.in. produkcję, sprzedaż i dostawy wyrobów medycznych i urządzeń do diagnostyki in vitro.

ISO 17025

W normie ISO/IEC 17025 zawarto ogólne wymagania dotyczące kompetencji, bezstronności oraz spójnego działania laboratoriów.

ISO17034

Norma ISO 17034 określa wymagania dotyczące kompetencji oraz spójnego działania producentów materiałów odniesienia. Norma jest przeznaczona do stosowania jako część ogólnych procedur zapewnienia jakości stosowanych przez producenta materiałów odniesienia.

Wykaz certyfikatów ISO oraz krajowe dane kontaktowe podano poniżej.

W razie dodatkowych pytań dotyczących naszej polityki jakości prosimy o kontakt: