Zgodność z przepisami i certyfikaty

Nasza firma posiada certyfikaty potwierdzające zgodność z kilkoma normami ISO w obszarze jakości, środowiska i BHP.

Certyfikaty te są wyrazem naszego zobowiązania do doskonałości i stałej poprawy jakości. Stanowią fundament wartości, jaką dostarczamy naszym klientom w każdym oferowanym procesie, programie, produkcie i rozwiązaniu. Dzięki temu nasze systemy zarządzania, procesy produkcyjne, usługi oraz udokumentowane procedury spełniają wszystkie wymogi globalnej standaryzacji i zapewnienia jakości.

Pełen wykaz certyfikatów ISO systemu zarządzania jakością można znaleźć na stronie internetowej avantorsciences.com.

 

W razie dodatkowych pytań dotyczących naszej polityki jakości prosimy o kontakt: