Wpis zamówienia - Jak wprowadzić więcej, niż jeden produkt do zamówienia

Czy prowadzisz własny wykaz produktów poza stroną vwr.com? Czy chciałbyś mieć sposób, aby załadować tę listę za pomocą Wpisu Zamówienia lub do Koszyka? Poniżej znajdziesz rozwiązanie.

Opcja "Prześlij listę produktów" pozwala załadować plik .CSV zawierający numery produktów. Ponadto, można określić jednostkę miary i wymaganą ilość dla każdego produktu. Poniżej znajdują się wskazówki, które w kilku krokach pomogą Ci rozpocząć przesłanie pliku.

Utwórz plik za pomocą programu Excel

 • Utwórz plik Microsoft Excel z trzema kolumnami.
 • Umieść numery produktów w kolumnie 1 (tj. 11217-200).
 • Umieść prawidłowe jednostki miary w kolumnie 2 (tj. „ea” dla każdej).
 • Umieść ilość w kolumnie 3.
 • Zapisz plik Excel do wykorzystania w przyszłości.
 • Następnym krokiem jest zapisanie pliku jako plik .CSV

Zapisz jako plik .csv

 • Otwórz plik Excel zawierający listę produktów (jeśli nie jest jeszcze otwarty).
 • Wybierz menu "File" (Plik) i wybierz opcję "Save As..." (Zapisz jako).
 • Otworzy się okno dialogowe „Save As” (Zapisz jako).
 • Wybierz miejsce zapisu (zanotuj w pamięci).
 • Nadaj plikowi nazwę.
 • W sekcji „Save as type:” (Zapisz jako typ) wybierz z listy rozwijanej „CSV (rozdzielany przecinkami (*.csv)).
 • Kliknij przycisk „Save” (Zapisz).