Instrukcja przesyłania listy zakupowej

Aby przesłać listę zakupów:

1. Otwórz plik szablonu Lista Zakupów w programie Excel. Do dyspozycji są 4 kolumny z nagłówkami:  VWR Catalog # (numer katalogowy VWR), Unit of Measure (jednostka miary), Shopping List Name (nazwa list zakupowej) oraz Quantity (ilość).

2. W wierszu następującym po nagłówkach kolumn, wprowadź odpowiednie informacje o produkcie z Twojej listy.
UWAGA: Nie należy pozostawiać pustej linii pomiędzy wierszem z nagłówkami a wprowadzanymi informacjami. 

3. Zapisz dokument jako plik .csv. UWAGA: Zachowanie pliku w formacie innym niż .csv spowoduje wystąpienie błędu przy próbie przesłania pliku.

4. Kliknij przycisk Przeglądaj na stronie zarządzającej Listami Zakupów i wybierz plik z listą zakupowa, który chcesz przesłać.

5. Kliknij przycisk Prześlij. U góry strony pojawi się informacje, gdy lista zakupów zostanie przesłana poprawnie.

Download the Personal Shopping List Template (CSV)

Download the Organization Shopping List Template (CSV)

Download the Custom Catalog Template (CSV)