Analiza w badaniach mikrobiologicznych

Po zakończeniu etapu hodowli w badaniach mikrobiologicznych można przystąpić do identyfikacji mikroorganizmów w próbce. Przejrzyj naszą ofertę analiz standardowych lub szybkich testów.

Identyfikacja mikroorganizmów

Od prostych technik manualnych takich jak Petrifilm i zestawów testów do szybkiej identyfikacji, aż po mikroskopy i automatyczne liczniki kolonii – pełna oferta produktów do analizy mikrobiologicznej próbek.

Identyfikacja i charakteryzacja mikroorganizmów na podstawie sekwencjonowania

Identyfikacja i pełna charakterystyka mikroorganizmów z hodowli lub mieszanych próbek metagenomicznych w zaledwie kilka minut dzięki korzystnemu cenowo sekwencjonowaniu nanoporowemu w czasie rzeczywistym.

Szybkie testy

Gdy liczy się czas od monitorowania mikroorganizmów i patogenów w diagnostyce klinicznej po kontrolę jakości w produkcji żywności i napojów – uzyskiwanie wiarygodnych, jednoznacznych danych w jak najkrótszym czasie ma kluczowe znaczenie. Sukces zapewni stosowanie metod zaawansowanej biologii molekularnej i technik biochemicznych.