100-lecie Instytutu Nenckiego

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN rozpoczął swoją działalność w 1918 roku i jest obecnie jednym z największych pozauniwersyteckich centrów badań biologicznych w Polsce. Rok 2018 to szczególna data w historii Instytutu: obchodzono setną rocznicę powstania Instytutu Nenckiego.
Misja Instytutu jest głęboko zakorzeniona w jego długiej historii doskonałości w zakresie podstawowych badań naukowych, które muszą być ciągle poddawane przeglądom, aby sprostać wymaganiom dynamicznie zmieniającego się środowiska badań naukowych, mając jednocześnie na uwadze konsekwencje gospodarcze i społeczne.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!