Avantor dla testów środowiskowych

Coraz większa świadomość ekologiczna prowadzi do coraz bardziej rygorystycznego monitorowania i kontroli środowiska. Specjalistyczne produkty Avantor dla tego rynku z serii J.T.Baker i Macron Fine Chemicals są zaprojektowane i zoptymalizowane, aby sprostać tak dokładnym i precyzyjnym wyzwaniom z codzienną niezawodnością.

Przygotowanie próbek - BAKERBOND™ SPE kolumny

BAKERBOND™ SPE kolumny są zalecane dla aplikacji wymagających standardowej wydajności ...

Przygotowanie próbek- BAKERBOND Speedisk™ kolumny i dyski

BAKERBOND Speedisk™ kolumny i dyski są zalecane do użycia, gdy wymagany jest wyższy poziom szybkości i wydajności ...

Odczynniki Karla Fischera

Zoptymalizowana pod względem laboratoryjnym wydajność: sprawdzone odczynniki Karla Fischera od marki, które zapewniają odpowiednią jakość i czystość…

Rozpuszczalniki i odczynniki wysokiej czystości

Zoptymalizowana pod kątem laboratorium wydajność: wzmocniona separacja i odtwarzalność oraz maksymalna czułość i wykrywalność dla Twojego oprzyrządowania…

Odczynniki do analiz śladowych metali

Zoptymalizowana pod kątem laboratorium wydajność: wzmocniona separacja i odtwarzalność oraz maksymalna czułość i wykrywalność dla Twojego oprzyrządowania…