Usługi Avantor

Wsparcie, którego potrzebujesz do optymalizacji procesów

Ponieważ świat wymaga rozwiązań dla coraz bardziej złożonych chorób, organizacje naukowe stają w obliczu większej presji, aby szybko opracowywać przełomowe rozwiązania.

Usługi Avantora służą pomocą. Posiadamy wiedzę specjalistyczną i wyspecjalizowane usługi, które pomagają przyspieszyć proces tworzenia innowacji przy jednoczesnej maksymalizacji zasobów. Możesz skorzystać z naszych najlepszych praktyk, aby usprawnić prace badawczo-rozwojowe i szybciej osiągnąć przełom bez zwiększania kosztów.

Nasze doświadczenie w kluczowych obszarach, takich jak zgodność, działalność naukowa i technologia cyfrowa, może pomóc Twojemu zespołowi pracować z maksymalną wydajnością i skupić się na opracowaniu kolejnego przełomu naukowego. To jeszcze jeden sposób, w jaki możemy pomóc wprawić w ruch postęp naukowy.

Twoja Rola

Oferujemy proces oparty na współpracy i niestandardowe rozwiązania, które są unikalne dla Twojej roli w zakresie badań i rozwoju, jakości lub produkcji. Zobacz, jak pomagamy ludziom, którzy robią to, co ty.

Twoje wyzwanie

Jakie jest Twoje największe wyzwanie? Posiadamy zasoby i wiedzę, aby przezwyciężyć szeroką gamę przeszkód dla wydajności, jakości, szybkości wejścia na rynek.

Nasze usługi serwisowe

Wspieranie nauki oznacza oferowanie szerokiego zakresu dodatkowych usług - w oparciu o zaawansowane usługi łańcucha dostaw wspomagające badania, rozwój, jakość i produkcję.

Zasoby

Jesteśmy znani i cenieni za usługi wspierające łańcuch dostaw - ale to tylko część obrazu. Przeglądaj historie sukcesu, dokumenty, filmy i nie tylko.