Kalibracja wag

Niezależna od marki usługa kalibracji wag i sprzętu ważącego

Wagi należy prawidłowo instalować i kalibrować przed oddaniem ich do codziennej pracy. Aby zapewnić dokładność i wydłużyć żywotność wag zalecamy zawarcie rocznej umowy na przeglądy profilaktyczne i kalibrację. Firma VWR oferuje pełen zakres usług w zakresie wag wszystkich większych producentów.

Usługi zgodności i metrologii firmy VWR obejmują:
• Akredytowane i legalizowane kalibracje zgodnie z ISO 17025
• Dokładne i wiarygodne wyniki
• Kwalifikowane procedury i techników
• Świadectwa kalibracji z indywidualnymi wynikami liniowości, ważenia pozaśrodkowego, powtarzalności i niepewności pomiaru

Jeżeli użytkownik pragnie własnoręcznie wykonać kalibrację swoich wag, dostarczamy certyfikowanych zewnętrznych odważników. Odważniki te posiadają certyfikat kalibracji lub legalizacji według ISO 17025. Firma VWR dysponuje pełną ofertą certyfikowanych odważników.