Wzorcowanie i obsługa serwisowa wag zgodnie z normą ISO 17025

Wzorcowanie i konserwacja prewencyjna wag różnych producentów

Wagi laboratoryjne powinny być regularnie kontrolowane i wzorcowane z uwzględnieniem różnych wytycznych, przepisów i systemów zapewniania jakości. Firma VWR wychodzi naprzeciw tym potrzebom i oferuje swoim klientom usługę wzorcowania, obsługi serwisowej i konserwacji prewencyjnej różnych modeli wag wielu producentów. Ponadto nasi wykwalifikowani technicy są w stanie usunąć krytyczne awarie urządzeń większości marek. Oferowane przez nas usługi wzorcowania wyróżniają się bardzo atrakcyjną ceną, ponieważ jesteśmy w stanie objąć nimi wszystkie modele wszystkich marek, a nawet połączyć je z usługą kalibracji pipet.

Nasz zespół wysoko wykwalifikowanych techników specjalizuje się w serwisowaniu urządzeń marek Mettler, Sartorius, Ohaus, Kern, Acculab i wielu innych.


Korzyści, jakie dają nasze usługi serwisowe wag
  • Zgodność z krajowymi i międzynarodowymi standardami
  • Zatwierdzone procedury wzorcowania
  • Wykwalifikowani technicy o kompetencjach potwierdzonych certyfikatami
  • System przypominający o ustalonych terminach
  • Świadectwo wzorcowania
  • Ustalona niepewność pomiaru
  • Oryginalne części zamienne

W ramach procedury wzorcowania wykonujemy — po uprzednim przeprowadzeniu czyszczenia i konserwacji prewencyjnej — kontrolę liniowości, powtarzalności i zewnętrznego ważenia, a następnie porównujemy uzyskane wyniki ze specyfikacją producenta. W przypadku rozbieżności pomiędzy wynikami wzorcowania a specyfikacją dokonamy regulacji lub naprawy wagi. W każdym przypadku klient otrzymuje stosowne świadectwo wzorcowania wraz z jego wynikami oraz nalepkę z datą wzorcowania i ponownego wzorcowania. Po wprowadzeniu wagi do naszego systemu przypominającego o ustalonych terminach klienci zostaną powiadomieni o upływającym terminie ważności wzorcowania, co pomaga uniknąć jego przekroczenia.