Usługi kalibracji, kwalifikacji, walidacji i certyfikacji

W środowisku laboratoryjnym często wymagane jest przestrzeganie określonych przepisów prawnych i głównych planów walidacji (VMP). Firma VWR zapewnia szeroki zakres usług z zakresu zapewniania zgodności, walidacji i kalibracji jako usługi niezależne lub jako część usługi przeglądów profilaktycznych.

Usługa zgodności i metrologii jest programem przeznaczonych dla sprzętu innych marek; zapewniamy IQ/OQ/PQ, walidację i kalibracje wszelkiego rodzaju sprzętu i przyrządów laboratoryjnych. Przeszkoleni inżynierowie są przygotowani i poinstruowani, aby pracować tak, by sprzęt przynosił najlepsze wyniki przy minimalnej niepewności pomiaru. Wszystkie pomiary są dokumentowane w certyfikatach lub raportach, które spełniają wszystkie wymogi przepisów ISO9000/9001, FDA i GMP/GLP

Nasza grupa inżynierów może pomóc przy:

  • Przygotowywaniu protokołów IQ/OQ
  • Przeprowadzaniu walidacji IQ/OQ/PQ
  • Walidacji sprzętu i aplikacji laboratoryjnych
  • Kalibracji sprzętu i przyrządów laboratoryjnych

IQ/OQ/PQ

Nasze usługi IQ, OQ, PQ, kwalifikacji i walidacji pomagają w zachowaniu zgodności z normami...

Mapowanie temperatury

Mapowanie temperatury lub mapowanie termiczne to usługa dedykowana wszystkim urządzeniom z regulowaną temperaturą.

Walidacja

Usługi walidacyjne firmy VWR wykorzystują najnowsze wyposażenie laboratoryjne przy prowadzeniu wszystkich...

Kalibracja wag

Wagi należy prawidłowo instalować i kalibrować przed...

Kalibracja urządzeń elektrochemicznych

Świadczymy legalizowane usługi kalibracyjne wszystkich marek i modeli pH-metrów i mierników przewodności...