Akredytowana placówka oferująca usługi w zakresie kalibracji i naprawy termometrów i rejestratorów danych

Niezwiązana z żadną marką, zapewniająca dokładność i kompetentną obsługę...

W naszej wyróżnionej certyfikatem ISO 17025 placówce dokonujemy kalibracji i regulacji wszystkich urządzeń służących do pomiaru temperatury, takich jak termometry, rejestratory danych, bloki czy łaźnie, niezależnie od marki .

Co zyskujesz:

  • Potwierdzona jakość
  • Szczegółowa dokumentacja procesu
  • Wszystkie marki i modele
  • Spójność ze standardami NIST
  • Kalibracja potwierdzana certyfikatem ISO 17025
  • System przypominający o ustalonym terminie
  • Kalibracja przyrządów do pomiaru wilgotności

Pobierz formularz zamówienia/dekontaminacji

Pobierz informacje dotyczące zakresu oferowanych usług i niepewności pomiaru

Zapytanie ofertowe

W naszym laboratorium, jesteśmy w stanie poddać kalibracji wszystkie rodzaje zegarowych wskaźników temperatury, rejestratorów danych, szklanych termometrów cieczowych i czujników temperatury. Oferujemy szybkie, skuteczne i konkurencyjne usługi w zakresie weryfikacji, raportowania i kalibracji urządzeń pomiarowych z możliwością montażu nowych, skalibrowanych termometrów i rejestratorów. Przed przystąpieniem do kalibracji wszystkie urządzenia są sprawdzane w celu wykluczenia jakichkolwiek uszkodzeń. Standardową procedurą jest udzielenie klientowi porady dotyczącej wszelkich nieprawidłowości wykrytych w obrębie dostarczonego sprzętu.