IQ/OQ/PQ

W pełni niezależne usługi kwalifikacyjne dla zachowania zgodności z normami

Nasze usługi IQ, OQ, PQ, kwalifikacji i walidacji pomagają w zachowaniu zgodności z wytycznymi FDA, GMP/GLP, Farmakopei Europejskiej i normami ISO. Usługa ta gwarantuje, że kwalifikowany sprzęt lub przyrząd spełnia odpowiednią specyfikację.
Jako niezależny partner możemy zagwarantować, że te testy walidacyjne są przeprowadzanie przez profesjonalistów, którzy nie kierują się wynikami walidacji. Nasze protokoły kwalifikacji pochodzą od producentów sprzętu lub są przygotowywane w oparciu o zgodność danego laboratorium z normami. Oznacza to, że jesteśmy w stanie przygotować protokoły dopasowane do potrzeb lub też standardowe protokoły opracowane przez producenta.

W przypadku sprzętu i przyrządów, które już są oddane do użytku i codziennie użytkowane, oferujemy także usługę kwalifikacji retrospektywnej. W ramach tej usługi wykonujemy tylko ilościową ocenę sprawności i dokumentujemy ją w raporcie kwalifikacji, który gwarantuje, że dany sprzęt spełnia wymogi odpowiednich przepisów.

Oferujemy akredytowane kalibracje i walidacje następujących wyrobów:


• Komory stabilnych temperatur

• Inkubatory (CO2)
• Zamrażarki
• Lodówki
• Aparaty do HPLC
• Autoklawy
• Szafki bezpieczeństwa biologicznego i okapy wyciągowe
• Wirówki
• Wagi laboratoryjne
• Piece
• Pipety elektroniczne
• I inne...