Usługi na miejscu

Pomóż swoim naukowcom skupić się na badaniach

Badania są rdzeniem innowacji i odkryć. Niestety, ich koszty stale rosną, napędzane postępem w technologii laboratoryjnej i regulacjami dotyczącymi produkcji, co może utrudnić wielu organizacjom pozostanie w czołówce. Istnieje jednak często pomijany koszt wydajności zakładu: czas, w jakim naukowcy poświęcają się na dodatkowe i rutynowe zadania, zamiast skupiać się na podstawowych zadaniach i badaniach.

VWRCATALYST może pomóc zwrócić wyspecjalizowany personel do badań, które mają znaczenie. Nasi wyszkoleni współpracownicy wykonują szeroki zakres obowiązków operacyjnych na miejscu, aby wspierać efektywność w laboratorium lub obszarze produkcji, aby wasi naukowcy nie musieli tego robić. Nasz model usług zarządzających obejmuje systemy i procesy, które zostały opracowane - i nadal ewoluują - w celu bezpośredniego wsparcia rozwoju firmy.

Niezależnie od tego, czy chodzi o próbki, przygotowywanie rozwiązań, uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych i materiałów wielokrotnego użytku, zarządzanie zapasami czy konserwację sprzętu, usługi firmy VWRCATALYST są dla Ciebie. Oferujemy standardowe procedury operacyjne (SOP), umowy o poziomie usług (SLA) i wskaźniki wydajności (KPI), umożliwiające pomiar zwrotu z inwestycji. Skorzystasz również z naszej uporządkowanej metodologii konsultingowej Lean Six Sigma, która pomoże Ci ulepszyć procesy zarządzania nauką i laboratorium.

Wydajność laboratorium

Nasza usługa pozwala twojemu laboratorium funkcjonować na optymalnym poziomie. Procedury zapewniające gotowość i zgodność kilku kluczowych komponentów badań i produkcji mogą być obsługiwane przez naszych wyszkolonych współpracowników, tak aby nie było przestojów ani zakłóceń dla personelu.

Zarządzanie butlami szklanymi: obejmuje monitorowanie i napełnianie butli gazowych, wymianę pustych butelek, kontrolę zapasów i zmianę kolejności zgodnie z lokalnymi procedurami dotyczącymi środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.

Uzupełnianie suchego lodu: obejmuje zamawianie i uzupełnianie pojemników na suchy lód zgodnie z wymaganiami i lokalnymi procedurami dotyczącymi środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.

Usługi autoklawowania: obejmuje codzienne gromadzenie i kontrolę przedmiotów do autoklawowania; rejestrowanie czynności autoklawowania w odpowiednich dziennikach; opróżnianie autoklawu, z zachowaniem odpowiedniego zapobiegania zagrożeniom; unieszkodliwianie odpadów.

Mycie szkła: obejmuje zbieranie nieczystego szkła z laboratoryjnych punktów zbiorczych; mycie naczyń szklanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi czyszczenia i zaleceniami producenta; zwrot oczyszczonego szkła do laboratoriów; wykonanie testów czystości; konserwacja zmywarki w celu zapewnienia neutralności pH i zapobiegania powstawaniu pozostałości; oraz inspekcja i kontrola jakości w celu zapewnienia, że ​​szkło jest wolne od brudu i / lub nadmiernego ścierania. System może być zdecentralizowany (zmywarka w wielu laboratoriach) lub scentralizowana (jedno centralne pomieszczenie do mycia szkła).

Usługi bezpieczeństwa: obejmuje zarządzanie zapasami chemicznymi, okresowe kontrole wyposażenia bezpieczeństwa, konserwację i magazynowanie stacji bezpieczeństwa, inspekcje w miejscu pracy, zgodność dokumentacji laboratoryjnej i wsparcie archiwizacji.

Wsparcie laboratorium i produkcji

Podczas gdy zadania operacyjne, takie jak przygotowanie rozwiązań lub obsługa próbek, mają kluczowe znaczenie dla powodzenia Twojej organizacji, w ostatecznym rozrachunku umniejszają czas, jaki pracownicy mogliby wykorzystać do postępu badań i produkcji. Nasi doświadczeni współpracownicy mogą wykonywać te zadania, pozwalając zespołowi skupić się na swojej podstawowej wiedzy naukowej.

Wsparcie produkcji: Obejmuje przygotowanie wszystkich mediów od początku do końca zgodnie z protokołami, kontrolę jakości (pH, osmolalność, przewodność, kolor itp.), rejestrację danych, etykietowanie produktów i oznaczanie zagrożeń toksykologicznych, dzielenie próbek i przygotowywanie specjalnych rodzajów medium, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem krzyżowym.

Zarządzanie próbkami: Obejmuje odbieranie, pakowanie, przygotowywanie, śledzenie i wysyłkę próbek, zapewniając zgodność ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami dotyczącymi transportu (lotniczego, drogowego i morskiego).

Poznaj nasze usługi i rozwiązania technologiczne

Nauka jako serwis

Nasi współpracownicy z doświadczeniem laboratoryjnym wykonują nauki oparte na protokole, bezpośrednio wspierając wizję i strategię każdego klienta.

Inventory manager

Oparty na chmurze system zarządzania zapasami, który zarządza zużyciem i uzupełnianiem wszystkich materiałów laboratoryjnych (produkty VWR, a także produkty innych firm od dowolnego dostawcy)

Serwis urządzeń & instrumentów

Pracuj w laboratorium, korzystając z naszych narzędzi, technologii i usług, które koncentrują się na kalibracji, sprawdzaniu poprawności i konserwacji (prewencyjnej).

Doradztwo w zakresie procesów biznesowych

Doskonałość operacyjna i kontrola kosztów pozwalają wiodącym firmom przyspieszyć wprowadzanie innowacji na rynek.

Zarządzanie odczynnikami

Outsourcing dostarcza kompleksowe rozwiązania dla wyzwań związanych z zarządzaniem odczynnikami

Wsparcie dla bioprocesingu

Zwiększ produktywność swoich pilotażowych lub produkcyjnych zestawów, zmniejszając obciążenie swoich nie-podstawowych i rutynowych zadań naukowych.

Zrób kolejny krok
Gotowy zacząć?

Nasz zespół Avantor Services może pomóc!

Tak, zaczynamy!