Usuń obciążenie pracy naukowej opartej na protokole

Skupiaj się na swoich badaniach

Znaczna część badań, która pojawia się w dziale R&D, nie ma wyłącznie na celu nowych odkryć, ale obejmuje również podstawowe wsparcie naukowe, które umożliwia badania i rozwój. Niestety, te rutynowe zadania są często wykonywane przez samych naukowców, wykorzystując cenny czas, który w innym przypadku mógłby zostać poświęcony na innowacyjne odkrycia.

Wiele obiektów może przeoczyć fakt, że proste badania oparte na protokole mogą mieć negatywny wpływ na ogólną wydajność. Oprócz zajmowania cennego czasu, mogą istnieć niespójności między metodami naukowców, których zadaniem jest przygotowanie własnych rozwiązań lub rozpoczęcie własnych eksperymentów. Może to znacznie obniżyć powtarzalność eksperymentów, ryzykując rzetelnością wyników i opóźniając ogólny postęp firmy.

Wiele organizacji, które stanęły w obliczu tego dylematu, odzyskało przewagę nad konkurencją, rozszerzając swój system wsparcia laboratoryjnego na dostawcę usług naukowych. Ale kogo możesz zaufać, aby wypełnić tę rolę? Chcesz zespołu, który ma doświadczenie w branży, niezawodną obsługę i elastyczność, aby pracować w ramach swoich środków; zespół, który pomoże ci rozwinąć Twoją naukową wizję - zespół taki jak Avantor Services. Czytaj więcej poniżej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasz zespół naukowców może świadczyć niestandardowe usługi zarządzane i wprowadzić swój zespół do laboratorium przyszłości.

Usługi serwisowe

My pracujemy nad zarządzaniem bankami komórek, naukowcy zyskują czas na badania

Avantor Services nawiązał współpracę z interesariuszami naukowymi, aby zaprojektować standardową procedurę operacyjną, która przekroczyłaby oczekiwania naukowców.

więcej

Poznaj nasze kompleksowe rozwiązania

Usługi na miejscu

Kastomizowane usługi zarządzania dla szerokiej gamy laboratoriów chemicznych i biologicznych, zmniejszające złożoność prac i tworzące wartość dla Twojej organizacji.

Wsparcie dla laboratoriów R&D

Niestandardowe usługi zarządzania dla szerokiej gamy laboratoriów chemicznych i biologicznych, zmniejszają złożoność i tworzą dodatkową wartość dla organizacji.

VWR Science Portal, prowadzony przez Scientist.com

Uzyskaj dostęp do ponad 2000 CRO i 3500 usług, aby uzyskać dostęp do niestandardowych produktów dla unikalnych procesów badawczych, wszystko za pośrednictwem jednej strony internetowej.

Wsparcie dla bioprocesingu

Zwiększ produktywność swoich pilotażowych lub produkcyjnych zestawów, zmniejszając obciążenie swoich nie-podstawowych i rutynowych zadań naukowych.

Wsparcie badań naukowych

Możemy wyeliminować kłopoty z rutynowych zadań, takich jak przygotowywanie mediów czy buforów.

Zarządzanie próbkami naukowymi

Nasz zespół opracował przykładowy program do zarządzania, w ramach którego opracowano ulepszone procesy, aby sprostać rosnącemu nakładowi pracy przy 50% pierwotnej siły roboczej.

Program zarządzania zamrażaniem zapewnia unikanie kosztów

Nasz zespół opracował kontrole i procesy mające na celu odzyskanie przestrzeni w zamrażarkach, skupienie naukowców na czasie i zapewnienie skutecznego planowania konserwacji zapobiegawczej.

Rozwiązania technologiczne

Nasze portfolio aplikacji i usług zapewnia najlepszą w swojej klasie technologię i wewnętrznych specjalistów, którzy usprawnią Twój łańcuch wsparcia i zapewnią satysfakcję użytkownika

Zrób kolejny krok
Gotowy zacząć?

Nasz zespół Avantor Services może pomóc!

Tak, zaczynamy!