Nauka jako usługa

Naukowcy pomagają naukowcom

Firmy zajmujące się naukami przyrodniczymi napotykają rosnące zapotrzebowanie na innowacje i wartość. Ponieważ naukowcy starają się zmaksymalizować wartość swojej pracy w ramach strategii rozwoju firmy, potrzebują wielu możliwości skupienia się na analizie danych, podejmowaniu decyzji, współpracy z kolegami na temat nowych modeli odkrywania i innych działań generujących wartość.

Nauka jako usługa wspiera nowe i wydajne sposoby pracy w nowoczesnym laboratorium. VWRCATALYST kojarzy się z doświadczeniem laboratoriów w świecie rzeczywistym, realizując badania oparte na protokole, bezpośrednio wspierając wizję i strategię każdego unikalnego klienta.

Zatrudniamy, zarządzamy i rozwijamy współpracujących specjalistów z doświadczeniem w dziedzinie chemii, biologii i inżynierii. Nasz personel pomocniczy często pracuje na miejscu, w laboratoriach klientów lub w laboratorium VWRCATALYST. Każda z opcji pozwala firmie VWR rozszerzyć system wsparcia dla naszych klientów, tak aby wysoko cenieni specjaliści w dziedzinie life science mogli skupić się na podejmowaniu decyzji, innowacji i wartości. To z kolei stwarza możliwości znaczącej poprawy w harmonogramie realizacji projektu organizacji.

Oferujemy niestandardowe usługi zarządzane dla szerokiej gamy laboratoriów chemicznych i biologicznych. Elastyczne modele wdrażania pozwalają naszym klientom szybko reagować na zmiany priorytetów. Nasze usługi są mierzalne, więc możesz być pewny jakości nauki i łatwo śledzić zwrot z inwestycji w VWRCATALYST.

What Areas and Processes Do We Support?

Wsparcie naukowe dla laboratoriów R&D

Usługi dla laboratoriów badawczych

Wykwalifikowani naukowcy z dziedziny chemii, biologii i inżynierii mogą wspierać różnorodne prace laboratoryjne prowadzone w oparciu o protokół, dostarczając komórki, odczynniki i wyniki testów dla klientów Pharma, Biotech i przemysłowych. Te zarządzane usługi wykorzystują standardowe procedury, protokoły i umowy o poziomie usług (SLA).

Ogólne zarządzanie laboratorium

VWRCATALYST eliminuje potrzebę, aby Twoi naukowcy kontynuowali rutynowe laboratoryjne problemy operacyjne. Nasi kierownicy laboratoriów są dobrze wykwalifikowanymi naukowcami i są wyznaczeni jako pierwsze punkty kontaktowe dla wszystkich laboratoryjnych procesów operacyjnych. Wspólne funkcje menedżera laboratorium obejmują

 • Szkolenie nowego personelu w zakresie urządzeń laboratoryjnych / procesów laboratoryjnych
 • Zarządzanie ogólnodostępnymi instrumentami laboratoryjnymi
 • Przeprowadzanie rutynowych kontroli sprzętu
 • Zapewnienie nadzoru menedżerskiego dla współpracujących z nami ośrodków naukowych zarządzających usługami

Laboratorium testów przesiewowych

 • Obsługa płynów: ocena kontroli jakości urządzeń automatyki
 • Przygotowanie związków odniesienia do wymaganych stężeń
 • Rozcieńczenie seryjne
 • Konfiguracja i obsługa testów płytkowych
 • Raportowanie danych testowych

Hodowla komórkowa

 • Prowadzenie protokoły konserwacji
 • Przygotowanie pożywek/odczynników
 • Zamawianie komórek z banku komórek
 • Mikroskopia podstawowa
 • Resuscytacja komórkowa
 • Pasażowanie linii komórkowych
 • Krzywe wzrostu
 • Przygotowanie alikwotów
 • Kriokonserwacja

Podstawowe laboratorium histologiczne

 • Obróbka i osadzanie tkanki
 • Skrawanie i krio-sekcja tkanki
 • Barwienie tkanek H/E (hematoksyliną eozyną)
 • Barwienie tkanek metodą immunohistochemiczną (IHC)

Laboratorium testowe cytometrii przepływowej

 • Utrzymywanie oprzyrządowania do cytometrii przepływowej
 • Konfiguracja eksperymentu i kontroli kompensacji
 • Zapisywanie danych próbek
 • Wykonywanie analizy partii komórek i eksportowanie raportu z danymi

Laboratorium Genotypowania

 • Odbiór próbek tkanek
 • Wykonywanie ekstrakcji DNA
 • Opracowywanie testów genotypowania specyficznych dla sekwencji
 • Wybór starterów i sond
 • Wykonywanie pojedynczego i multipleksowego testu qPCR w czasie rzeczywistym
 • Generowanie raportów z badań genotypowych

Farmy mrożące

 • Katalogi i kody kreskowe próbek
 • Utrzymywanie bazy danych próbek
 • Przetwarzanie wniosków dotyczących próbek od grup badawczych
 • Zarządzanie terminami wazności próbek
 • Zarządzanie przychodzącymi/wychodzącymi partiami próbek
 • Utrzymywanie sprzętu
 • Testowanie alarmów i systemy zapasowe
 • Reakcja na alarm

Laboratorium Badań i Rozwoju

 • Oczyszczanie małych cząsteczek metodą HPLC
 • Oczyszczanie małych cząsteczek za pomocą automatycznejFlash chromatografii  
 • Łączenie i suszenie frakcji chromatograficznych
 • Zbieranie danych charakteryzujących wyizolowane produkty (LCMS i NMR)

Kontrola jakości i opracowywanie leków

 • Test wyglądu produktu
 • Lepkość próbki
 • Test Karla Fishera
 • Analiza wielkości cząstek
 • Zarządzaj komorami stabilności
 • Badanie rozpuszczania leku metodą HPLC
 • Zawartość leku metodą HPLC
 • Produkty degradacji metodą HPLC

View the complete overview of our Scientific Services

Wsparcie produkcji

Zatrudniamy doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie bioprocessingu. W obszarach upstream obsługujemy kulturę komórkową, bankowość komórkową i przygotowywanie mediów / buforów na miejscu. Możemy również pomóc w konfiguracjach zestawów produkcyjnych i zarządzać dostawami jednorazowymi. W dalszych operacjach nasz zespół może pomóc naukowcom w filtracji, chromatografii i rutynowych kontrolach analitycznych zgodnie z protokołami laboratoryjnymi.

VWRCATALYST oferuje usługi zarządzania dostosowane do potrzeb branży bioprzetwarzania. Naszą misją jest umożliwienie postępu nauki o bioprzetwarzaniu na całym świecie. Wykorzystujemy nasze procesy, aby dostarczać dokładnie to, co obiecujemy, przyspieszać badania, zwiększać skalę i poprawiać produktywność dla Ciebie.

 • Zarządzanie laboratorium przygotowania buforów, sprzętem, materiałami jednorazowymi
 • Przygotowanie roztworów własnych z proszków
 • Obsługa jednorazowych systemów zbiorników z mieszadłem o pojemności 2000 litrów
 • Wykonywanie protokołów QA/QC
 • Przeprowadzanie codziennych kontroli sprzętu laboratoryjnego
 • Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej GMP

View the complete overview of our Scientific Services

Zarządzanie próbkami

Zarządzanie i pobieranie próbek ma kluczowe znaczenie. Gdy próbki są przechowywane i rejestrowane w sposób systematyczny, naukowcy mogą przeprowadzić więcej badań, szybciej analizować i raportować dane oraz planować dalsze eksperymenty.

Usługi Avantor zapewniają, że związki, próbki kliniczne, produkcja i banki komórkowe są dobrze utrzymywane. Oferujemy usługę, która pozwala na sprawne pobieranie próbek i dostarczanie ich naukowcom na żądanie. Jeśli potrzebujesz uzyskać komórki do eksperymentu z przechowywanej linii komórkowej, opcjonalnie możemy zwiększyć skalę komórek w Twoim imieniu, aby odpowiednie ilości komórek były gotowe do eksperymentu.

Biobank

 • Administrowanie i odbiór tkanek ze źródeł zewnętrznych
 • Rejestracja próbki i śledzenie w oprogramowaniu biobanku
 • Odbiór próbek w temperaturze otoczenia lub zamrożonych
 • Zarządzanie zamówieniami próbek i wysyłka próbek w temperaturze otoczenia lub zamrożonych
 • Zgłaszanie i zarządządzanie prośbami histopatologicznymi

Farmy mrożące

 • Katalogi i kody kreskowe próbek
 • Utrzymywanie bazy danych próbek
 • Przetwarzanie wniosków dotyczących próbek od grup badawczych
 • Zarządzanie terminami wazności próbek
 • Zarządzanie przychodzącymi/wychodzącymi partiami próbek
 • Utrzymywanie sprzętu
 • Testowanie alarmów i systemy zapasowe
 • Reakcja na alarm

View the complete overview of our Scientific Services

Poznaj nasze usługi i rozwiązania technologiczne

Biała księga: nauka jako usługa

Aktualne trendy branżowe i prognozy dla laboratorium przyszłości wskazują, że zapotrzebowanie na lepszą jakość, efektywność i szybkość wprowadzania na rynek nigdy nie było większe.

Usługi na miejscu

Kastomizowane usługi zarządzania dla szerokiej gamy laboratoriów chemicznych i biologicznych, zmniejszające złożoność prac i tworzące wartość dla Twojej organizacji.

Doradztwo w zakresie procesów biznesowych

Doskonałość operacyjna i kontrola kosztów pozwalają wiodącym firmom przyspieszyć wprowadzanie innowacji na rynek.

Zrób kolejny krok

Gotowy zacząć?

Nasz zespół Avantor Services może pomóc!

Tak, zaczynamy!