Mapowanie temperatury

Niezależny od marki pomiar temperatury, wilgotności i CO2 urządzeń z regulacją temperatury

Mapowanie temperatury lub mapowanie termiczne to usługa dedykowana wszystkim urządzeniom z regulowaną temperaturą, które muszą być zgodne z przepisami, jak FDA lub GMP/GLP. Firma VWR zapewnia swoim klientom usługę skierowaną do wszystkich urządzeń umożliwiających kontrolę temperatury.

Usługa ta obejmuje środowiska kriogeniczne, piece i inkubatory CO2, w których możemy monitorować także wilgotność i stężenie CO2. Pełen zakres urządzeń umożliwiających regulację temperatury, które możemy walidować, to:


• Termocyklery do PCR
• Inkubatory
• Lodówki
• Zamrażarki, także ultraniskotemperaturowe
• Magazyny
• Przechowalnie w chłodzie
• Autoklawy
• Zamrażarki do osocza
• Piece
• Pomieszczenia stabilizowane
• Kontenery transportowe

Z racji szerokiego zakresu sprzętu z regulacją temperatury obecnego w większości laboratoriów oferujemy różne protokoły walidacji, raporty oraz metody. Ponieważ nasza usługa mapowania temperatury jest niezależna od marki, to cechuje się ona ujednoliconym podejściem oraz standaryzacją protokołów i raportów.