Unikaj skażenia w laboratoriach i zakładach produkcji żywności i napojów

Unikanie skażenia na każdym etapie produkcji żywności i napojów – przechowywanie, produkcja, pobieranie próbek czy analiza – ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa produktu do konsumpcji.

Skażenia można uniknąć, łącząc kilka mechanizmów kontroli:

  • Monitorowanie następujących parametrów w środowisku produkcyjnym: temperatura, wilgotność, mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza, mikrobiologiczne skażenie powierzchni
  • Czyszczenie obszarów produkcyjnych i laboratoriów kontroli jakości skutecznymi detergentami niepozostawiającymi osadów
  • Po czyszczeniu dezynfekuj wybranym środkiem
  • Po dezynfekcji sprawdź, czy na powierzchni nie pozostały osady
  • Skuteczne procedury sterylizacji

Monitorowanie obszarów produkcyjnych

Aby uniknąć skażenia obszaru produkcyjnego, należy monitorować pewne kluczowe parametry, np. temperaturę, wilgotność, zanieczyszczenie powietrza itp.

Detergenty i środki do czyszczenia powierzchni

Wyczyść całe laboratorium tymi ekologicznymi detergentami niepozostawiającymi osadów.

Odczynniki do dezynfekcji

Denaturat, nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy, związki chloru itp. Środek dezynfekujący według potrzeb!

Paski do testowania poziomu pozostałości detergentów

Testy pod badania poziomu pozostałości środków dezynfekujących, np. nadtlenku wodoru czy kwasu nadoctowego, aby mieć pewność, że można rozpocząć nowy proces.

Sterylizacja

Autoklawy, wskaźniki sterylizacji, jednorazowe torby, środki zapachowe do autoklawów, dozowniki folii. Wybierz produkt do procesu sterylizacji.

Myjnie-dezynfektory firmy Miele do naczyń laboratoryjnych

Zmywarki laboratoryjne, specjalne procedury przygotowania do ponownego użycia i idealnie dopasowane akcesoria marki Miele Professional tworzą kompletne systemowe rozwiązania umożliwiające przygotowanie różnego rodzaju szkła laboratoryjnego do kolejnych ba