Urządzenia do kontroli zanieczyszczeń

W cleanroomach oraz środowiskach kontrolowanych istotne jest, aby możliwie zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia dla produktów wrażliwych oraz personelu.

Kontrola zanieczyszczeń oraz niedopuszczalnych zmian w otoczeniu (wilgotność, temperatura, przepływ powietrza) wymaga najwyższych standardów staranności.

Urządzenia z przepływem laminarnym

Możliwość uzyskania warunków pomieszczenia czystego na minimalnym obszarze.

Urządzenia do przetwarzania na mokro

Urządzenia do przetwarzania na morko do pracy głównie z cieczami, które wydzielają szkodliwe i toksyczne opary.

Systemy do przechowywania na sucho

Do przechowywania związków wrażliwych na wilgoć oraz ochrony przed cząstkami.

Dezynfekcja w powietrzu

Pozwala na uniknięcie długiej i męczącej ręcznej dezynfekcji. Redukuje możliwość wystąpienia błędu ludzkiego, jest skuteczna w trudno dostępnych miejscach.

Urządzenia do pomiaru wilgotności

Do kalibracji czujników wilgotności, przetworników oraz urządzeń przenośnych.

Przewody silikonowe

Szeroki wybór przewodów wzmocnionych platyną, wykonanych zgodnie z najwyższymi standardami jakości i certyfikacji.

Monitorowanie temperatury

Stała rejestracja parametrów krytycznych w cleanroomach i środowiskach kontrolowanych dzięki przenośnemu rejestratorowi temperatury.

Urządzenie do oczyszczania podeszw obuwia

Do usuwania zanieczyszczeń z obuwia przed wejściem do pomieszczeń czystych lub kontrolowanych obszarów produkcji.