Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!

Urządzenia do kontroli zanieczyszczeń

Urządzenia do kontroli zanieczyszczeń W cleanroomach oraz środowiskach kontrolowanych istotne jest, aby możliwie zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia dla produktów wrażliwych oraz personelu.

Kontrola zanieczyszczeń oraz niedopuszczalnych zmian w otoczeniu (wilgotność, temperatura, przepływ powietrza) wymaga najwyższych standardów staranności.