Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!

Obuwie do pomieszczeń czystych

W pomieszczeniach czystych istotna jest minimalizacja ryzyka wystąpienia wypadków wśród personelu w wyniku poślizgnięcia oraz zapobieganie występowaniu błędów i przestojów spowodowanych wyładowaniem ładunków elektrostatycznych.

Odpowiednie obuwie jest równie ważne jak zainstalowany sprzęt, powierzchnie podłogowe oraz odzież.

Obuwie do pomieszczeń czystych

Obuwie noszone jest codziennie przez wiele godzin, dlatego musi być bezpieczne (dla ludzi i procesów) oraz wygodne.

Istnieją różnice między obuwiem bezpiecznym, ochronnym i roboczym. Poszczególne typy obuwia są zaprojektowane zgodnie z następującymi normami europejskimi EN:

EN 61340-5-1: Ochrona komponentów wrażliwych na elektryczność statyczną/ wymagania ogólne

EN 4843-100: Wymagania badania odporności na poślizg

EN ISO 20344: Wymagania i metody badania

EN ISO 20345: Specyfikacja obuwia bezpiecznego

EN ISO 20346: Specyfikacja obuwia ochronnego

EN ISO 20347: Specyfikacja obuwia zawodowego.

Z obuwia wodoodpornego należy korzystać za każdym razem, kiedy obecne są duże ilości substancji płynnych. Należy nosić chodaki z podeszwą poliuretanową lub buty z mikrofibry, które mogą być czyszczone i dezynfekowane. Gdy istotne jest ograniczenie lub wyeliminowanie ładunku elektrostatycznego, niezbędne jest obuwie antystatyczne lub z możliwością usuwania ładunków elektrostatycznych .

Więcej informacji

Katalog dostawcy jest dostępny na życzenie.