Jonizacja w cleanroomie

Ładunki elektrostatyczne są niegroźne dla ludzi. Jednakże, w produkcji mikroelektroniki oraz czipów, ma to ogromny wpływ na jakość produktu.

Ma to szczególne znaczenie w dziedzinie mikroelektroniki w związku z wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD). Może powodować wady w półprzewodnikach i obwodach (np: komputery, telefony, urządzenia medyczne), które wpłyną na ich funkcjonowanie. Co więcej, może to powodować zakłócenia w trakcie produkcji, ponieważ zanieczyszczające cząstki przyciągane są przez naładowane elektrostatycznie powierzchnie (ESA).

Oprócz środków ochronnych, takich jak: powierzchnie przewodzące, urządzenia, odzież, jonizacja jest idealnym rozwiązaniem dla tego typu problemów. Stosowane są różne urządzenia w zależności od obszaru lub produktu:

Urządzenia montowane na suficie

Do neutralizacji ładunku statycznego na całej powierzchni roboczej. Posiada nawiew z 2-3 wentylatorów z regulowaną prędkością oraz zintegrowanym elementem grzejnym dla wygody operatora. Komponenty i materiały nie zawierają silikonu i nadają się do użytku w cleanroomie.

Urządzenia stołowe

Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji może być używany w terenie. Dmuchawa jonizująca do kontroli ładunków elektrostatycznych designowi. Posiada technologię kontroli obwodu, modularny system okablowania dla dostawy mocy do 3 jednostek z jednego, standardowego zasilacza.

Urządzenia ręczne

Neutralizacja zaniku ładunków elektrostatycznych do procesów czyszczenia oraz efektywnego usuwania zanieczyszczeń dzięki dużej sile dmuchawy. Ręczne jonizatory mają lekką i ergonomiczną konstrukcję oraz elastyczny wąż dla komfortu operatora.

Skontaktuj się z nami