Maty i pokrycia podłogowe do pomieszczeń czystych

Cząstki mają tendencję do osiadania na płaskich powierzchniach z powodu obecności różnych czynników adhezyjnych w całym pomieszczeniu czystym i są silnie uzależnione od charakterystyki przepływu powietrza. Podłoga jest ich końcową lokalizacją, gdzie mogą osiadać lub zostać przechwycone jako zanieczyszczenie.

Maty samoprzylepne, maty trwałe i specjalne pokrycia podłóg są niezbędne, aby kontrolować zanieczyszczenia przed wejściem do pomieszczeń czystych. W celu optymalnej i efektywnej kontroli zanieczyszczenia w pomieszczeniach czystych i środowiskach kontrolowanych zalecane jest użycie mat trwałych, specjalnych pokryć podłogowych oraz mat samoprzylepnych.

Maty samoprzylepne

Maty zbierające cząstki kurzu i pyłki (maty samoprzylepne) oraz specjalne pokrycia podłogowe do zapobiegania przenoszeniu zanieczuszczeń do cleanroomu.

Maty Trwałe

Maty trwałe są instalowane w pomieszczeniach czystych w celu zapewnienia najwyższego poziomu czystości; mogą być mocowane do podłóg.

Wykładziny podłogowe

Wykładziny podłogowe do cleanroomów do kontroli w zakresie zanieczyszczeń przenoszonych na ubiorze, w istotnych strefach wejściowych oraz cleanroomach.

Ergomaty

Zredukuj zmęczenie dzięki ergonomicznie zaprojektowanym matom.