Odkurzacze do pomieszczeń czystych

Moc ssania
Optymalna siła ssania odkurzaczy do cleanroomów osiągnięta jest dzięki perfekcyjnej pracy silnika, przepływowi powietrza przez urządzenie oraz efektywnego, poziomego położenia worka filtracyjnego. Moc ssania regulowana jest dzięki dwustopniowej regulacji prędkości. Moc ssania w wysokości 40 litrów/sek. zapewnia perfekcyjną pracę silnika oraz dmuchawy, zachowując dzięki temu niski poziom hałasu.

Filtrcja
Najważniejszym parametrem odkurzaczy do cleanroomów jest wskaźnik zbierania najdrobniejszych cząstek lub pozostałości uzyskanych z odzyskanych materiałów, zanieczyszczeń oraz/lub z silnika.

Filtr ULPA - wydajność:: 99,999% przy cząstkach 0.12 mikronów (Ultra Low Penetration Air)

Filtr HEPA - wydajność: 99,999% przy cząstkach 0.3 mikronów (High Efficiency Particulate Air)

Zasadniczo używamy wydajnych filtrów ULPA do modeli cleanroomowych.  Ze względu na prędkość, filtr ULPA staje się filtrem HEPA przy najwyższym poziomie ssania.

Filtracja (4- lub 5-stopniowa) oraz umieszczenie filtra uzależnione są od modelu.

Odkurzacze

Prosimy o wybranie odpowiedniego produktu z listy lub wyszukanie szczegółowe za pomocą atrybutów...