Procedura odłączania napięcia i wywieszania tablic ostrzegawczych (procedura LoTo)

Ochrona pracowników przed zagrożeniami związanymi z obsługą maszyn zasilanych energią elektryczną.

Co roku tysiące pracowników pada ofiarą wypadków śmiertelnych lub odnosi obrażenia podczas dokonywania napraw bądź konserwacji urządzeń i maszyn przemysłowych. Wiele wypadków jest spowodowanych niekontrolowanym uwolnieniem energii. Na terenie Europy istnieje jednak kilka przepisów wymagających wyłączenia i zabezpieczenia wszystkich źródeł energii podczas serwisowania i naprawy maszyn.

Dlaczego właśnie LoTo?

  • Bezpieczeństwo pracy podczas przeprowadzania konserwacji i napraw maszyn oraz ich czyszczenia
  • Zapobieganie urazom i obrażeniom ciała
  • Zapobieganie popełnianiu błędów
  • Procedury wyraźnie informujące o ryzyku w miejscu pracy