Briare zakład produkcyjny

Laboratorium analityczne w zakładzie produkcyjnym Briare we Francji.

HPLC system

Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometer

Automatic palletizing of two automatic filling lines for corrosives

Automatyczne paletyzowanie automatycznych linii do napełniania substancjami łatwopalnymi

Podstawowe możliwości

 • Napełnianie wysokogatunkowych rozpuszczalników i substancji żrących
 • Możliwości mieszania: na bazie wody, rozpuszczalników i czynników korozyjnych

Segmenty przemysłu i aplikacje 

 • Wszystkie branże

Główne produkty

 • Rozpuszczalniki takie jak acetonitryl, metanol, aceton i etanol we wszystkich klasach o wysokiej czystości, takich jak HPLC, LC-MS i pestycydy
 • Kwasy do poziomów czystości ppb

Systemy jakości

 • ISO9001, ISO14001, OHSAS18001

Kontrola jakości

 • Możliwość nastepujących analiz: UPLC, LC-MS, ICP-MS, GC-MS, ECD, UV-VIS, FT-IR, Fluorescencja, Miareczkowanie automatyczne, Karl Fisher, pH, Przewodność, i wiele innych
 • Możliwości testowania analitycznego: testowanie specyfikacji Compendia (USP, NF, EP, JP, BP), ogólne testy chemiczne
 • Testowanie funkcjonalne zgodnie z różnorodnymi wymaganiami, w zależności od potrzeb, z wykorzystaniem oprzyrządowania klienta
 • Transfer technologii: transfer metody i instrumentu dla niestandardowych potrzeb
 • Metody, sprzęt, i walidacja środowiskowa
 • ISO 17025 (kalibracja)

Główny sprzęt produkcyjny

 • Automatyczna linia do napełniania 4-głowicowa ATEX, w tym paletyzator
 • Automatyczna linia do napełniania ATEX z 6 głowicami, w tym paletyzator robota
 • Półautomatyczny automat ATEX 25L - 200L
 • Półautomatyczne linie do napełniania ATEX
 • Półautomatyczna linia do napełniania płynów i substancji żrących
 • Automatyczna 6-głowicowa linia do napełniania paletyzatora do cieczy i substancji żrących
 • Możliwości mieszania
 • Instalacja dla wody o wysokiej czystości
 • ± 30 zbiorników do przechowywania rozpuszczalników i substancji korozyjnych o pojemności 30 000 litrów