Zgodność przeglądarki

VWR.com jest zoptymalizowana pod kątem przeglądarki Internet Explorer 9 lub wersji późniejszych. Jeśli masz problemy z przeglądaniem witryny lub korzystaniem z narzędzi zakupowych, konieczne może być zaktualizowanie przeglądarki.

Użytkownicy przeglądarki Internet Explorer 8 lub starszych wersji nie mają dostępu do wszystkich funkcji witryny vwr.com i najnowszych narzędzi zakupowych. Zalecamy uaktualnienie przeglądarki Internet Explorer do najnowszej wersji, korzystając z poniższego linku, lub używanie innej przeglądarki (Chrome, Firefox lub Safari). Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń na infolinię VWR Web Support.

Problemy z opcją Widok zgodności w przeglądarce Internet Explorer

Widok zgodności jest opcją, która wpływa na wyświetlanie witryn internetowych w przeglądarce Internet Explorer. Gdy opcja jest włączona, przeglądarka wyświetla witrynę vwr.com w taki sposób jak Internet Explorer 7. Ponieważ witryna vwr.com nie obsługuje przeglądarki Internet Explorer 7, opcja Widok zgodności powoduje nieprawidłowe wyświetlanie witryny.

Skonfiguruj przeglądarkę Internet Explorer, aby usunąć witrynę vwr.com z Widoku zgodności.

  1. Otwórz menu Narzędzia (Alt+T), a następnie wybierz pozycję Ustawienia widoku zgodności.
  2. Jeśli witryna vwr.com jest wymieniona w sekcji „Witryny sieci Web dodane do Widoku zgodności”, zaznacz ją, a następnie kliknij „Usuń”, aby usunąć witrynę z listy. Upewnij się, że witryna „vwr.com.com” nie jest już wymieniona na liście Widok zgodności. Następnie kliknij przycisk „Zamknij”.
  3. Przy nowych ustawieniach odśwież witrynę vwr.com .

Jeśli komputer administrowany jest odgórnie przez organizację, być może nie masz dostępu do Ustawień widoku zgodności i nie możesz wykonywać niektórych czynności dotyczących witryn internetowych. W takim przypadku skontaktuj się z administratorami systemu lub personelem z działu wsparcia technicznego.

Istnieje także możliwość, że doszło do tymczasowego uruchomienia Widoku zgodności przy korzystaniu z narzędzi programistycznych przeglądarki Internet Explorer. W celu korekty ustawień naciśnij F12 i zmień Tryb przeglądarki, aby wskazać aktualną wersję przeglądarki.

Np. Użytkownicy przeglądarki Internet Explorer 9 powinni mieć ustawiony tryb przeglądarki „IE9” i tryb dokumentu „Standardy IE9”.

Do pobrania:

Internet Explorer (www.microsoft.com/internetexplorer)
Chrome (https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html)
Firefox (https://www.mozilla.org/)
Safari (https://support.apple.com/downloads/safari)