Bürkle GmbH – całkiem nowa jakość pobierania próbek

Twój ekspert od pobierania próbek doradzi w wyborze optymalnego rozwiązania spełniającego najwyższe wymogi w danym zastosowaniu. Optymalne pobieranie próbek dzięki naszym rozwiązaniom.

Przy pobieraniu próbek wykonywany jest wyrywkowy test z całkowitej ilości. Próbki te stanowią podstawę do analiz w ramach zapewnienia jakości. Tylko reprezentatywne i autentyczne próbki mogą dostarczać rzetelnych informacji o jakości, właściwościach lub składzie danego materiału.

Wysoką precyzję analiz materiałów zapewnia najnowocześniejsza technologia. Technologia jednak nie sprawdza się, gdy podczas pobierania próbki wystąpi błąd, który jest kontynuowany w kolejnych fazach analizy. W rezultacie końcowy wynik kontroli jakości jest nieprawidłowy. Właśnie dlatego tak istotne jest pobieranie próbek przy wykorzystaniu odpowiednich próbników. Bürkle ma najbardziej kompleksową ofertę próbników ręcznych. Sprawdź, który próbnik najlepiej nadaje się do Twoich zastosowań.

Próbniki do produktów sypkich

Narzędzia do pobierania próbek produktów sypkich. Wyszukaj rozwiązania do próbkowania nawet najdrobniejszych proszków, granulatu lub produktów o dużych ziarnach (kukurydzy, orzechów itp.).

Dowiedz się więcej

Próbniki do materiałów lepkich

Próbniki do substancji o średniej lepkości, takich jak oleje, emulsje, kremy, zawiesiny i materiały półstałe, m.in. ser, masło, glina, mydło itp.

Dowiedz się więcej

Próbniki do cieczy

Próbniki do pobierania próbek z różnego typu pojemników i głębokości, od małych kanistrów po duże baseny, zbiorniki lub otwarte cieki wodne.

Dowiedz się więcej

Próbniki wielokrotnego użytku do zastosowań w branży farmaceutycznej

Dzięki wyjątkowej charakterystyce powierzchni są bardzo łatwe w czyszczeniu.

Dowiedz się więcej

Próbniki jednorazowego użytku zapewniające najwyższy standard pobierania próbek

Mycie próbników jest wymagającym i czasochłonnym zajęciem, zwłaszcza gdy materiał jest tłusty, silnie przylegający lub toksyczny. Rozwiązaniem są próbniki jednorazowego użytku.

Dowiedz się więcej

Próbniki do lodu i mięsa

Sterylizowalne próbniki ze stali szlachetnej wykorzystywane głównie w branży spożywczej, ale także w innych segmentach.

Dowiedz się więcej

Próbniki gleby

Próbniki o wytrzymałej konstrukcji do pobierania różnego typu próbek, np. gleby łąkowej, gruboziarnistego piasku lub żwiru.

Dowiedz się więcej

Akcesoria do pobierania próbek

Odpowiednie akcesoria usprawniają proces pobierania próbek. Poniżej przedstawiono wybrane narzędzia do optymalizacji procesu pobierania próbek.

Dowiedz się więcej

Często zadawane pytania

Tak, wszystkie nasze próbniki jednorazowe są przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi. Są zgodne z wymogami UE dotyczącymi żywności i odpowiednimi przepisami FDA.

Gwarantujemy sterylność przez dwa lata od daty produkcji. Termin ważności jest nadrukowany na każdym pojedynczym opakowaniu artykułów sterylnych i próbników. Oprócz tego jest podany w numerze partii, który składa się z daty produkcji i numeru artykułu.

Numer partii jest nadrukowany na każdym pojedynczym opakowaniu danego artykułu oraz na kartonowym opakowaniu zewnętrznym.

Tak, zapewniamy pełną certyfikację naszych artykułów jednorazowego użytku. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących certyfikatów prosimy o kontakt pod adresem: certificates@avantorsciences.com

Aby znaleźć odpowiedni próbnik, należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 1. Jaka substancja ma być poddawana próbkowaniu?
 2. Jaka jest konsystencja tej substancji?
 3. Z jakiego typu pojemnika pobierana jest próbka?
 4. Jaka objętość próbki jest potrzebna?
 5. Technika poboru próbek: próbka docelowa, próbka wielowarstwowa czy próbka uniwersalna?
 6. Próbniki jednorazowego czy wielokrotnego użytku: czy próbnik musi być czysty i sterylny? Czy materiał, który ma być poddany próbkowaniu, ma tłustą konsystencję, właściwości klejące albo toksyczne? Czy możliwe jest proste czyszczenie, bez żadnego ryzyka dla użytkownika?

Jeśli potrzebujesz porady lub konsultacji, pozostajemy do Twojej dyspozycji.

Czyszczenie próbników powinno być łatwe i szybkie. Dlatego właśnie zostały zaprojektowane bez rowków ani szczelin – i mają bardzo gładką powierzchnię. Wszystkie próbniki można demontować, aby ułatwić proces czyszczenia. Im bardziej rygorystyczne są obowiązujące wymogi (w zakresie czystości, sterylności itp.), tym większe prawdopodobieństwo, że można je spełnić wyłącznie przy zastosowaniu próbników jednorazowych, które są utylizowane po użyciu.

Pobieranie próbek bezpośrednio z worków, pudełek lub toreb przy użyciu lanc do poboru próbek jest powszechną i sprawdzoną praktyką. Do zamykania powstających w ten sposób otworów polecamy specjalnie opracowane zaklejki pieczętujące typu „close-it”. Mają one wielowarstwową konstrukcję (aluminium/papier) i hermetycznie uszczelniają pojemniki, tworząc warstwę paroizolacyjną. Spód zaklejki pokryty jest mocnym klejem, który przywiera do niemal każdej powierzchni – nawet jeśli jest pokryta drobnym proszkiem, lekko wilgotna, a nawet zamrożona. Do zastosowań w branży artykułów spożywczych, farmaceutyków, kosmetyków lub dodatków do żywności dostępne są zaklejki pieczętujące „close-it food & pharma”, które są zgodne z wymogami UE dotyczącymi żywności i odpowiednimi wytycznymi FDA.

Główne zalety próbników jednorazowych:

 1. Zgodność z najbardziej rygorystycznymi wymogami (czystości, sterylności, GMP)
 2. Wyeliminowanie kosztownego i czasochłonnego czyszczenia
 3. Odpowiednie do częstego pobierania próbek
 4. Spełnienie wysokich wymogów audytowych
 5. Nadają się do substancji niebezpiecznych/agresywnych/toksycznych

Tak, wszystkie artykuły jednorazowego użytku są również dostępne w wersji niesterylnej, LaboPlast. Produkty te nie są sterylizowane, ale produkowane w pomieszczeniu czystym klasy 7 (10 000).

Tak, wszystkie niewielkie akcesoria, takie jak łopatki, łyżki i szpatułki, miarki, szczypce i zbieraki, oprócz koloru białego są także dostępne w kolorze niebieskim i tzw. niebieskim wykrywalnym, który zapewnia ich widoczność dla skanerów kolorów, wykrywaczy metali lub promieni RTG.

Łopatki, łyżki i szpatułki jednorazowego użytku są także dostępne w wersji wykonanej z biopolietylenu (bio-PE) zamiast polistyrenu (PS). Biopolietylen jest wytwarzany z surowców zrównoważonych, bez udziału materiałów kopalnych. Umożliwia to zmniejszenie emisji CO2, a tym samym ograniczenie efektu cieplarnianego.

Ponieważ jesteśmy producentem próbników, zasadniczo możliwe jest wykonanie próbników w wersji niestandardowej – np. o określonej długości, rozmiarze, kolorze lub zdefiniowanej przez klienta charakterystyce. Wymaga to jednak weryfikacji w każdym indywidualnym przypadku, w zależności od rodzaju próbnika i żądanych modyfikacji.

Większość naszych produktów jest wytwarzana w Niemczech.

Nie, należy najpierw sprawdzić odporność chemiczną materiału, z którego wykonany jest próbnik, na daną substancję chemiczną. Uogólnienia są tutaj zbyt ryzykowne. Konieczne jest sprawdzenie odporności chemicznej materiału próbnika, aby nie doszło do reakcji próbnika z substancją chemiczną oraz zanieczyszczenia próbki i materiału, z którego pobierana jest próbka. Aby tego uniknąć, udostępniamy wykaz odporności chemicznej, w którym można sprawdzić zakres odporności poszczególnych materiałów na różne substancje chemiczne.

W tak zwanych pomieszczeniach czystych stężenie cząstek stałych w powietrzu utrzymywane jest na jak najniższym poziomie poprzez stosowanie odpowiedniej odzieży roboczej, materiałów i technik oraz specjalnego systemu wentylacji. Klasyfikacja pomieszczeń czystych opiera się na maksymalnej dopuszczalnej liczbie cząstek o zdefiniowanej wielkości w powietrzu. Aby zachować zgodność z określoną klasą pomieszczenia czystego, niezbędne jest bieżące monitorowanie występującej w nim liczby cząstek. Dzięki temu liczba cząstek na powierzchni próbnika może być utrzymywana na bardzo niskim poziomie. Zapewnia to wysoki stopień czystości próbników i pozwala wykluczyć obecność zanieczyszczeń. Wyłącznie reprezentatywne i autentyczne próbki mogą dostarczać rzetelnych informacji o jakości, właściwościach i składzie danego materiału. Dotyczy to wszystkich próbników jednorazowych i narzędzi jednorazowego użytku, produktów LaboPlast i SteriPlast – zarówno niesterylnych, jak i sterylnych, które są dodatkowo sterylizowane po wyprodukowaniu w pomieszczeniu czystym.

W wielu branżach istnieją określone wymogi audytowe zgodnie z wytycznymi GMP. W ramach regularnie przeprowadzanych audytów walidacji poddawane są nie tylko wykorzystywane narzędzia, ale także plan, proces i metoda czyszczenia. Jednak walidacja procesu czyszczenia – czyli weryfikacja skuteczności i powtarzalności procedury czyszczenia – jest trudna i kosztowna. Walidacja może być wręcz częściowo niemożliwa. Walidacja metody czyszczenia jest całkowicie zbędna w przypadku korzystania z próbników jednorazowych, ponieważ podlegają one utylizacji po użyciu. Przy każdym pobieraniu próbek używany jest nowy próbnik. Gwarantuje to czystość i pozwala wyeliminować zanieczyszczenia (krzyżowe). Po użyciu próbnik jest utylizowany, a czyszczenie i walidacja nie są w ogóle konieczne.

W niektórych obszarach korzystanie z próbników i narzędzi jednorazowych jest bezwzględnie konieczne. Jeśli korzystasz z łopatek, łyżek lub szpatułek, możesz przejść na artykuły wykonane z biopolietylenu (bio-PE). Tworzywo to jest produkowane z zasobów odnawialnych, a nie z surowców kopalnych. Dzięki temu jest bardziej ekologiczne i zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wszystkie artykuły jednorazowego użytku nadają się do recyklingu, w zależności od stopnia i rodzaju zanieczyszczenia. W każdym przypadku należy porównać wysiłek i ilość odpadów powstających podczas czyszczenia próbników wielokrotnego użytku z wysiłkiem i odpadami powstającymi przy korzystaniu z próbników jednorazowych.