9. Konferencja CEGSDM Warszawa 2018

9. Konferencja CEGSDM Warszawa 2018

Tematyka konferencji obejmujowała mechanizmy komórkowe odpowiedzialne za utrzymanie genomu w komórkach eukariotycznych i prokariotycznych. Najnowsze dane, często nieopublikowane, dotyczące ścieżek naprawy DNA, które dotyczą różnych rodzajów uszkodzeń DNA, przedstawiono z naciskiem na możliwe mutagenne skutki procesów naprawczych. Omówiono także ich dynamikę. Opisano komórkowe sposoby rozpoznawania uszkodzeń DNA i specyficznego rekrutacji do uszkodzeń DNA, jak również wzajemne oddziaływania tych dwóch procesów.

Inne poruszone tematy to: regulacja (aktywacja i odzyskiwanie) punktów kontrolnych cyklu komórkowego związanych z kontrolą jakości DNA i identyfikacja sygnałów kluczowych dla wznowienia cyklu komórkowego.

Podczas konferencji CEGSDM omówiono również funkcjonowanie mechanizmów biorących udział w kontroli prawidłowych podziałów mitotycznych i mejotycznych oraz genomiczne konsekwencje nieprawidłowości w segregacji chromosomów lub chromatyd siostrzanych podczas podziału komórkowego. Procesy naprawcze rozpatruje się w odniesieniu do prawidłowego funkcjonowania komórki oraz w kontekście wynikających z niej nieprawidłowości genomicznych i ich możliwych konsekwencji medycznych. Ponadto głównym tematem tej konferencji jest zrozumienie wpływu endogennego uszkodzenia DNA na choroby ludzi, w szczególności raka, oraz zmian patologicznych związanych ze starzeniem się. Wreszcie, uczestnictwo w konferencjach CEGSDM umożliwia uczestnikom nabycie nowych technologii lub metodologii, które zostały ostatnio opracowane w dziedzinie badań nad stabilnością genetyczną.