Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

9. Konferencja CEGSDM Warszawa 2018

9. Konferencja CEGSDM Warszawa 2018

9. Konferencja CEGSDM Warszawa 2018

Tematyka konferencji obejmujowała mechanizmy komórkowe odpowiedzialne za utrzymanie genomu w komórkach eukariotycznych i prokariotycznych. Najnowsze dane, często nieopublikowane, dotyczące ścieżek naprawy DNA, które dotyczą różnych rodzajów uszkodzeń DNA, przedstawiono z naciskiem na możliwe mutagenne skutki procesów naprawczych. Omówiono także ich dynamikę. Opisano komórkowe sposoby rozpoznawania uszkodzeń DNA i specyficznego rekrutacji do uszkodzeń DNA, jak również wzajemne oddziaływania tych dwóch procesów.

Inne poruszone tematy to: regulacja (aktywacja i odzyskiwanie) punktów kontrolnych cyklu komórkowego związanych z kontrolą jakości DNA i identyfikacja sygnałów kluczowych dla wznowienia cyklu komórkowego.

Podczas konferencji CEGSDM omówiono również funkcjonowanie mechanizmów biorących udział w kontroli prawidłowych podziałów mitotycznych i mejotycznych oraz genomiczne konsekwencje nieprawidłowości w segregacji chromosomów lub chromatyd siostrzanych podczas podziału komórkowego. Procesy naprawcze rozpatruje się w odniesieniu do prawidłowego funkcjonowania komórki oraz w kontekście wynikających z niej nieprawidłowości genomicznych i ich możliwych konsekwencji medycznych. Ponadto głównym tematem tej konferencji jest zrozumienie wpływu endogennego uszkodzenia DNA na choroby ludzi, w szczególności raka, oraz zmian patologicznych związanych ze starzeniem się. Wreszcie, uczestnictwo w konferencjach CEGSDM umożliwia uczestnikom nabycie nowych technologii lub metodologii, które zostały ostatnio opracowane w dziedzinie badań nad stabilnością genetyczną.