Innowacyjne produkty chemiczne

Oferta nowych organicznych ogniw fotowoltaicznych Alfa Aesar!

Organiczne ogniwa fotowoltaiczne (OPV) wykorzystują półprzewodniki organiczne, które są cienkie, lekkie i elastyczne oraz wyróżniają się wysoką odpornością mechaniczną.

WR Chemicals – nowe wzorce dla branży petrochemicznej

Ponad 500 wzorców kalibracyjnych i materiałów referencyjnych do zastosowań w petrochemii! Wzorce niezbędne do kontroli olejów, smarów, paliw, benzyny… zgodnie z normami międzynarodowymi, takimi jak wzorcowe metody ASTM lub IP.

VWR Chemicals – pełna gama wzorców do analiz w ochronie środowiska (ChZT, OWO i OWN)

W ostatnim czasie opracowano nową ofertę wzorców do wielu typów oznaczeń (OWO, OWN, zmętnienie) w różnych rutynowych zastosowaniach. Można je wykorzystywać w szerokiej gamie przyrządów. Wszystkie produkty można znaleźć tutaj.

VWR Chemicals – do zastosowań pilotażowych i zwiększania skali – dostępne ponad 100 produktów w większych opakowaniach!

Aby spełnić wymogi związane z rozbudową skali i produkcją, proponujemy ponad 100 substancji (kwasy, zasady, sole i rozpuszczalniki) w dużych opakowaniach (> 25 kg/l) w różnych klasach (AnalaR® NORMAPUR®, GPR RECTAPUR® lub TECHNICZNEJ).

VWR Chemicals – dodatkowe wzorce referencyjne do analiz metodą GC

Szeroka gama dodatkowych wzorców referencyjnych do różnych zastosowań w chromatografii gazowej i analityce. W ostatnim czasie ofertę wzbogacono o ponad 70 nowych substancji.

VWR Chemicals – rozszerzona oferta rozpuszczalników do analiz metodą headspace

Nasza gama rozpuszczalników do GC-HS została rozszerzona o 2 nowe produkty (wodę i alkohol benzylowy). Oferta obejmuje najczęściej stosowane rozpuszczalniki organiczne o wysokich wartościach transmitancji UV, odpowiednie do analizy pozostałości rozpuszcza

VWR Chemicals: przewiduj przyszłość z innowacjami

Zajrzyj do załącznika do katalogu i zobacz wszystkie wprowadzone przez nas niedawno produkty.

VWR Chemicals: nowe substancje organiczne

Często stosowane substancje organiczne dostępne w opakowaniach o różnej wielkości, aby wspomagać Cię każdego dnia w syntezie organicznej i zwiększaniu skali procesu.

VWR Chemicals — rozszerzenie gamy odczynników do tworzenia par jonowych

Rozszerzenie oferty do elucji gradientowej w HPLC, pełna gama odczynników do tworzenia par jonowych o minimalnym wygaszaniu w zakresie niskiego UV i doskonałej przejrzystości do 200 nm nawet przy wysokich stężeniach.

VWR Chemicals — gama wzorców Brix

Pełna gama wzorców Brix/współczynnika załamania światła produkowanych z surowców o wysokiej czystości, do kalibracji wszystkich typów refraktometrów.

VWR Chemicals — zgodne z Ph. Eur. wzorcowe roztwory barwne w zestawie

Pełna gama kolorowych roztworów wzorcowych zgodne z rozdziałami 2 i 4 aktualnej Farmakopei Europejskiej. Te zestawy VWR® są gotowe do użycia i mają za zadanie pomóc Ci oszczędzić czas i pieniądze.

VWR Chemicals — zestawy wzorców UV/Vis do kalibracji spektrofotometrów

Pełna gama wzorców zgodnie z Farmakopeą Europejską (Ph. Eur.) do kalibracji spektrofotometrów z uwzględnieniem kontroli dokładności absorbancji, rozdzielania, światła rozproszonego i długości fali.