Innowacyjne produkty chemiczne

Odczynniki do oznaczania wody metodą Karla Fischera

Odczynniki do objętościowego, jednoskładnikowego miareczkowania, do oznaczania wody metodą Karla Fischera, dostępne w nowych opakowaniach o pojemności 2,5 l.

Dostępne są materiały referencyjne dotyczące metody Karla Fischera

W przypadku metody Karla Fischera do określania miana, kalibracji, walidacji i kontroli przyrządów analitycznych (wg wytycznych ISO, HMP, GLP i FDA) oraz odczynników stosuje się określone ilości wody (czystej lub wzorcowych roztworów wodnych).

Środek LABWASH PREMIUM MA Ultra do ręcznego czyszczenia

Dzięki specjalnej formule nowy środek MA Ultra usuwa uporczywe zabrudzenia, takie jak plamy z krwi, oleju, białek, tłuszczu, a także pozostałości żywicy, smoły, silikonu czy wosku.

Gama dodatków HiPerSolv CHROMANORM przeznaczonych do LC-MS została poszerzona o nowe opakowania z kwasem mrówkowym

Dodatki to selektywne substancje chemiczne, które są często dodawane do fazy ruchomej lub wprowadzane do kolumny przed kontaktem w celu wywarcia wpływu na jonizację analitu.

Większy wybór bezwodnych rozpuszczalników z nakrętką z membraną

Nasza oferta bezwodnych rozpuszczalników w szklanych butelkach o pojemnościach 250 ml i 500 ml z nakrętkami z membraną została poszerzona o 8 nowych rozpuszczalników.

Materiały referencyjne dotyczące niezawodnej kalibracji w wolumetrii

Miano roztworu wolumetrycznego może ulec zmianie wraz z upływem czasu, w związku z czym wskazana jest jego okresowa kontrola – szczególnie w przypadku bardzo rozcieńczonych roztworów.

Dymiący kwas azotowy o stężeniu 99% dostępny w dwóch dodatkowych klasach

Jeśli potrzebujesz maksymalnie stężonego kwasu azotowego, oferujemy dwie nowe klasy dymiącego kwasu azotowego o stężeniu 99%.

Roztwory testowe USP

Nowa gama 68 gotowych do użycia roztworów wytwarzanych zgodnie z metodami USP – dostępnych w opakowaniach 100 ml i 500 ml