Innowacyjne produkty chemiczne

VWR Chemicals: przewiduj przyszłość z innowacjami

Zajrzyj do załącznika do katalogu i zobacz wszystkie wprowadzone przez nas niedawno produkty.

VWR Chemicals: nowe substancje organiczne

Często stosowane substancje organiczne dostępne w opakowaniach o różnej wielkości, aby wspomagać Cię każdego dnia w syntezie organicznej i zwiększaniu skali procesu.

VWR Chemicals — większy wybór rozpuszczalników do chromatografii gazowej PESTINORM® SUPRA TRACE

Kompletny, uniwersalny rozpuszczalnik o wysokiej czystości do złożonych analiz i czułych metod detekcji (GC-MS) w chromatografii gazowej, w tych nowy dichlorometan i h-heksan do analizy MOSH/MOAH.

VWR Chemicals — rozszerzenie gamy odczynników do tworzenia par jonowych

Rozszerzenie oferty do elucji gradientowej w HPLC, pełna gama odczynników do tworzenia par jonowych o minimalnym wygaszaniu w zakresie niskiego UV i doskonałej przejrzystości do 200 nm nawet przy wysokich stężeniach.

VWR Chemicals — nowy kwas siarkowy 65% (SO3)

Oferujemy ten kwas siarkowy o silnie żrących właściwościach w specjalnym, bezpiecznym opakowaniu.

VWR Chemicals — nowy środek ochronny do łaźni wodnej AQUARESIST WB

Gotowy do użycia płyn, który nie jest objęty europejskimi przepisami w sprawie środków biobójczych. Przeznaczony do stabilizacji i ochrony łaźni wodnych, obwodów chłodniczych, obwodów wodnych oraz cieplarek.

NOWE rozpuszczalniki UHPLC-MS LiChrosolv® firmy Merck

Nowe, zaawansowane rozpuszczalniki UHPLC-MS firmy Merck zostały opracowane specjalnie, aby przekroczyć Twoje oczekiwania związane z zastosowaniami UHPLC-MS.

VWR Chemicals — gama wzorców Brix

Pełna gama wzorców Brix/współczynnika załamania światła produkowanych z surowców o wysokiej czystości, do kalibracji wszystkich typów refraktometrów.

VWR Chemicals — zgodne z Ph. Eur. wzorcowe roztwory barwne w zestawie

Pełna gama kolorowych roztworów wzorcowych zgodne z rozdziałami 2 i 4 aktualnej Farmakopei Europejskiej. Te zestawy VWR® są gotowe do użycia i mają za zadanie pomóc Ci oszczędzić czas i pieniądze.

VWR Chemicals — zestawy wzorców UV/Vis do kalibracji spektrofotometrów

Pełna gama wzorców zgodnie z Farmakopeą Europejską (Ph. Eur.) do kalibracji spektrofotometrów z uwzględnieniem kontroli dokładności absorbancji, rozdzielania, światła rozproszonego i długości fali.

VWR Chemicals — rozszerzenie gamy roztworów buforowych pH w saszetkach

Pięć nowych buforów pH w praktycznych saszetkach, dzięki czemu właściwy bufor możesz przechowywać w kieszeni. Doskonały do dokładnej kalibracji pH-metrów!

VWR Chemicals — piasek znajdziesz nie tylko na plaży!

Szeroki wybór piasku, aby spełnić wymagania dotyczące takich zastosowań jak filtracja, klarowanie płynów, środki ścierne lub oznaczenie tlenu.