Innowacyjne produkty chemiczne

FOCUS: synteza organiczna

Witamy w magazynie FOCUS: synteza organiczna, stanowiącym zbiór trendów, informacji na temat rozwoju i innowacji.

Produkty VWR® do kalibracji – VWR oferuje wszelkie niezbędne do kalibracji wzorce chemiczne i certyfikowane materiały odniesienia

Szeroka gama wysokiej czystości roztworów wzorcowych i certyfikowanych materiałów odniesienia do kalibracji wyposażenia i weryfikacji metod.

WR Chemicals – nowe wzorce dla branży petrochemicznej

Ponad 500 wzorców kalibracyjnych i materiałów referencyjnych do zastosowań w petrochemii! Wzorce niezbędne do kontroli olejów, smarów, paliw, benzyny… zgodnie z normami międzynarodowymi, takimi jak wzorcowe metody ASTM lub IP.

Wzorce osmolalności VWR Chemicals dla idealnej kalibracji wyposażenia

Szeroka gama wzorców osmolalności do wykorzystywania jako certyfikowane materiały odniesienia (CRM) przy kalibracji osmometrów.

VWR Chemicals – pełna gama wzorców do analiz w ochronie środowiska (ChZT, OWO i OWN)

W ostatnim czasie opracowano nową ofertę wzorców do wielu typów oznaczeń (OWO, OWN, zmętnienie) w różnych rutynowych zastosowaniach. Można je wykorzystywać w szerokiej gamie przyrządów. Wszystkie produkty można znaleźć tutaj.

Certyfikowane materiały odniesienia PESTINORM® do chromatografii gazowej

PESTINORM® : substancje wzorcowe do wykorzystania w opisywaniu właściwości kolumn chromatograficznych, identyfikacji nieznanych związków lub weryfikacji metod analitycznych w analizach chromatografii gazowej.

VWR Chemicals — więcej odczynników HiperSolv CHROMANORM® LC-MS

Metody LC-MS są stale ulepszane, oferując lepszą czułość, odpowiadającą dzisiejszym wymaganiom. Nowe typy (metanol ULTRA plus), rozpuszczalniki UHPLC-MS (acetonitryl, metanol i woda) oraz "gotowe do użycia" produkty, by sprostać wszystkim zastosowaniom.

VWR Chemicals — rozszerzenie gamy odczynników do tworzenia par jonowych

Rozszerzenie oferty do elucji gradientowej w HPLC, pełna gama odczynników do tworzenia par jonowych o minimalnym wygaszaniu w zakresie niskiego UV i doskonałej przejrzystości do 200 nm nawet przy wysokich stężeniach.

Rozwiązania do analiz mikrobiologicznych z oferty Avantor. Nowy cykler VWR® HSG do zastosowań mikrobiologicznych jest już w ofercie

Niniejszy nowy przewodnik obejmuje kompleksowe rozwiązania mikrobiologiczne marki Avantor: od pobierania próbek i hodowlę, po analizę i przechowywanie.

VWR Chemicals – do zastosowań pilotażowych i zwiększania skali – dostępne ponad 100 produktów w większych opakowaniach!

Aby spełnić wymogi związane z rozbudową skali i produkcją, proponujemy ponad 100 substancji (kwasy, zasady, sole i rozpuszczalniki) w dużych opakowaniach (> 25 kg/l) w różnych klasach (AnalaR® NORMAPUR®, GPR RECTAPUR® lub TECHNICZNEJ).

VWR Chemicals: nowe substancje organiczne

Często stosowane substancje organiczne dostępne w opakowaniach o różnej wielkości, aby wspomagać Cię każdego dnia w syntezie organicznej i zwiększaniu skali procesu.

VWR Chemicals — zgodne z Ph. Eur. wzorcowe roztwory barwne w zestawie

Pełna gama kolorowych roztworów wzorcowych zgodne z rozdziałami 2 i 4 aktualnej Farmakopei Europejskiej. Te zestawy VWR® są gotowe do użycia i mają za zadanie pomóc Ci oszczędzić czas i pieniądze.