Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium

Podczas pracy z substancjami chemicznymi, w szczególności niebezpiecznymi, najważniejsze jest bezpieczeństwo. Stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej jest oczywiście obowiązkowe, ale istnieją także inne sposoby zapewnienia bezpieczeństwa w laboratorium, które warto rozważyć:

 • Obchodzenie się z substancjami chemicznymi – stosowanie produktów dostępnych w łatwych do przenoszenia, bezpieczniejszych pojemnikach może stanowić ogromną różnicę.
 • Zaopatrzenie się w odpowiednie absorbenty pozwalające przygotować się na okoliczność przypadkowego pęknięcia pojemnika lub rozlania cieczy.
 • Unikanie niepotrzebnych zagrożeń dzięki stosowaniu bezpieczniejszych substancji chemicznych i monitorowaniu zawartości szkodliwych pozostałości.
 • Ochrona na stanowisku pracy i bezpieczniejsze dozowanie.
 • Odpowiednie przechowywanie środków chemicznych, w tym oznaczenia substancji niebezpiecznych.

Przedstawiamy również odpowiedzi na często zadawane pytania oraz informacje na temat rozporządzeń REACH i CLP. Istnieje możliwość pobrania ogólnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i przewodnika technicznego. Dostępne są też łącza do naszej wyszukiwarki dokumentów MSDS i literatury dotyczącej produktów.

Rozwiąż quiz

Watch the "Understanding chemicals to create a safer lab" webinar:

Registration

Bezpieczniejsze opakowania

Rozpuszczalniki i kwasy w butelkach plastikowych

Kwasy i rozpuszczalniki AnalaR NORMAPUR® w butelkach plastikowych są bezpieczne, praktycznie nietłukące, przyjazne dla środowiska, lekkie i łatwe do przenoszenia.

Butelki ze szkła powlekanego do kwasów

Butelki Safebreak są przeznaczone do kwasów – w przypadku rozbicia szkła powłoka wykonana z PE zatrzymuje kwas.

Butelki aluminiowe do rozpuszczalników HPLC

Pojemniki aluminiowe zapewniają wysoką czystość rozpuszczalnika, a ponadto nie tłuką się, są lekkie i można je łatwo przenosić.

Ochronne nosidła na butelki

Kolorowe i praktyczne nosidła ochronne do transportu kwasów, zasad i rozpuszczalników.

Substancje chemiczne zapewniające bezpieczeństwo w laboratorium

Żele krzemionkowe

O ile żele krzemionkowe są bezpiecznymi desykantami, zawarte w nich starsze wskaźniki wilgotności już takie nie są.

Detergenty biodegradowalne

Skoncentrowane detergenty LABWASH® Premium charakteryzują się wysoką aktywnością i niskim zużyciem składników biodegradowalnych. Wybierz produkty LABWASH® w celu uzyskania doskonałego efektu czyszczenia w sposób łagodniejszy dla Ciebie i środowiska.

Rozpuszczalniki przyjazne dla środowiska

Synteza organiczna może obejmować substancje toksyczne i rakotwórcze. Oferta VWR Chemicals to bardziej ekologiczne rozpuszczalniki – 2-metylotetrahydrofuran, 1,3-dioksolan, eter metylowo-cyklopentylowy i propano-1,3-diol, które mogą obniżać ekspozycję.

Rozpuszczalniki bezwodne

Pełna gama rozpuszczalników o wysokiej czystości i bardzo niskiej zawartości wody, stworzonych do zastosowań organicznych i biotechnologicznych wrażliwych na wilgoć.

Paski testowe z nadtlenkiem

Paski testowe z nadtlenkiem są stosowane do szybkiej identyfikacji nadtlenków nieorganicznych w roztworach wodnych i rozpuszczalnikach organicznych.

Paski testowe z kwasem nadoctowym

Paski testowe z kwasem nadoctowym służą do oznaczania pozostałości kwasu nadoctowego po dezynfekcji.

Produkty i usługi zapewniające bezpieczeństwo

Absorbenty rozlanych cieczy

Chcesz mieć możliwość szybkiego i skutecznego usunięcia rozlanych cieczy i stłuczonego szkła? Skorzystaj z oferty odpowiednich absorbentów.

Oznaczenia ostrzegawcze

Oznaczenia ostrzegawcze są przydatne podczas tworzenia mieszanin lub transportu próbek. Spełniają wymagania Globalnie Zharmonizowanego Systemu (ang. Global Harmonised System, GHS) dla substancji chemicznych i mieszanin.

Ochraniacze blatu stołu

Ochraniacze na stoły zapewniają niezbędną ochronę blatu przed rozbryzgami substancji żrących, podgrzewanymi próbkami lub wibracjami sprzętu.

Często zadawane pytania

KWASY

1. Jakie substancje są niezgodne z danymi kwasami?

 • Kwas octowy jest niezgodny z tlenkiem chromu (IV), kwasem azotowym, alkoholami, glikolem etylenowym, kwasem nadchlorowym, nadtlenkami i nadmanganianami
 • Kwas azotowy jest niezgodny z kwasem octowym, aniliną, tlenkiem chromu (IV), kwasem cyjanowodorowym, siarkowodorem, łatwopalnymi płynami i gazami
 • Kwas szczawiowy jest niezgodny ze srebrem i rtęcią
 • Kwas nadchlorowy jest niezgodny z bezwodnikiem octowym, bizmutem i stopami bizmutu, alkoholami, papierem i drewnem
 • Kwas siarkowy jest niezgodny z chloranem potasu, nadchloranem potasu i nadmanganianem potasu

2. Czy kwasu cytrynowego GPR RECTAPUR® (20273*) można używać do usuwania kamienia z ekspresów do kawy?

TAK! Aby usunąć kamień z ekspresu do kawy, należy rozpuścić w ciepłej wodzie (od 40 do 50°C) jak największą ilość skrystalizowanego kwasu. Po ostygnięciu roztworu należy go zdekantować, pozostawiając nierozpuszczony osad na dnie, i wlać roztwór bez osadu do ekspresu do kawy. Po usunięciu kamienia przepłukać ekspres do kawy 1–2 razy bieżącą wodą. Aby mieć stuprocentową pewność, że cały kwas cytrynowy został usunięty, należy sprawdzić pH wody do płukania za pomocą paska testowego pH.


3. Jak bezpiecznie pracować z kwasem fluorowodorowym NORMATOM® (83873* lub 85029*)?

Specjalna kombinacja produktów umożliwia bezpieczne przechowywanie i dozowanie kwasu fluorowodorowego:

 • Butelka o pogrubionych ściankach
 • Specjalnie zaprojektowana nasadka ochronna i uszczelka
 • Specjalny dozownik umożliwiający dozowanie dokładnej ilości kwasu, tak aby ostatnia kropla wróciła bezpiecznie do butelki.

4. Jak ograniczyć ryzyko wybuchu kwasu nadchlorowego o stężeniu 70% AnalaR® NORMAPUR® ACS (20589*)?

Kwas nadchlorowy o wysokim stężeniu jest bardzo żrący, ale nie wybuchowy. Przy normalnym ciśnieniu może być podgrzewany do temperatury wrzenia nad otwartym płomieniem. Jednak w obecności nawet śladowych ilości zanieczyszczeń organicznych lub w kontakcie z substancją organiczną może wybuchnąć. Dlatego wymagane jest jego odpowiednie przechowywanie i przenoszenie w celu ochrony przed zanieczyszczeniami.


5. Dlaczego firma VWR Chemicals dostarcza stężony kwas azotowy w butelkach plastikowych o krótkim terminie ważności wynoszącym 2 lata?

W tym czasie stężony kwas azotowy atakuje tworzywo sztuczne, w wyniku czego plastikowa butelka staje się krucha.


6. Jak bezpiecznie pracować kwasem mrówkowym o stężeniu 100% AnalaR® NORMAPUR® (20318*)?

Kwas mrówkowy o wysokim stężeniu powoli rozkłada się na tlenek węgla i wodę. Powstający gaz zwiększa ciśnienie w butelce, co może spowodować jej eksplozję. Reakcja rozkładu przyspiesza już w temperaturze 30°C. Z tego względu dostarczamy kwas mrówkowy w butelkach ze specjalnymi nakrętkami.


7. Dlaczego VWR Chemicals dostarcza kwas azotowy o stężeniu 99% (85851*, 85850*) w specjalnych opakowaniach ze specjalnymi zamknięciami?

W wyniku działania światła i ciepła dymiący kwas azotowy wydziela czerwono-brązowe opary. Opary te powodują wzrost ciśnienia wewnątrz zbiornika i – w pewnych okolicznościach – mogą spowodować jego eksplozję. Specjalne zamknięcie i opakowanie VWR Chemicals pozwala uniknąć tych problemów zagrażających bezpieczeństwu.


OPAKOWANIA

8. Jakie są zalety i wady butelek wykonanych ze szkła i polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE)?

Tego typu plastikowe butelki nie tylko zwiększają bezpieczeństwo (dzięki zastosowaniu HDPE), ale są także przydatne w przypadku stosowania dużych ilości kwasów i pozwalają ograniczyć wydatki. Wysoka jakość butelek HDPE zapewnia zgodność z wymogami klasy analitycznej o wysokiej czystości (Analar NORMAPUR), a opakowanie jest tańsze oraz znacznie lżejsze i łatwiejsze w przenoszeniu niż butelki szklane. 


9. Co to jest EMBASAFE?

To specjalne opakowanie powlekane PE zapewnia maksymalną ochronę w przypadku stłuczenia szkła, ponieważ zatrzymuje potłuczone szkło w środku, co ułatwia jego usunięcie. Szkło spełnia wymogi klasy analitycznej o wysokiej czystości (Analar® NORMAPUR®) i może być poddawane recyklingowi w taki sam sposób jak tradycyjna butelka szklana.


10. Jaki jest okres przechowywania substancji w butelkach PE?

Rozpuszczalniki: 5 lat
Kwasy: 2 lata


ETYKIETY I ROZPORZĄDZENIE CLP

11. Jakie są minimalne wymiary etykiet do oznaczania mieszanin lub próbek?


12. Jak czytać etykietę VWR?

Nowe wielojęzyczne etykiety zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji. Zawsze zawierają one datę ważności nieotwartego i prawidłowo przechowywanego produktu oraz zazwyczaj miejsce na wpisanie daty odbioru i/lub daty pierwszego otwarcia butelki.

Nowe etykiety spełniają również wymogi CLP. W przypadku wystarczającej ilości miejsca na etykiecie jest umieszczana gwarantowana specyfikacja produktu. W przeciwnym razie aktualne specyfikacje produktów firmy VWR można znaleźć na stronie vwr.com.


13. Jak bezpiecznie obchodzić się z substancjami chemicznymi?

Przed rozpoczęciem pracy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi należy zapoznać się z kartą charakterystyki, a następnie dokonać oceny ryzyka.

Dowiedz się więcej