Acros Organics

W ofercie Acros Organics™ znajduje się ponad 18 000 substancji organicznych, w tym podstawowe związki chemiczne, odczynniki funkcjonalne i organiczne. Produkty Acros Organics™ odpowiadają na zmieniające się potrzeby pracowników laboratoriów organicznych i medycznych w zakresie badań, rozwoju i opracowywania nowych leków.

Opakowania AcroSeal™ przeznaczone do przechowywania rozpuszczalników i odczynników wrażliwych na powietrze i wilgoć.

Ferroceny do metaloorganicznych zastosowań chemicznych.

Osuszacze i adsorbenty, pomocnicze materiały filtracyjne, adsorbenty gazowe, wskaźniki, stopery i przegrody itp. Odkryj ofertę niezbędnych laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych Acros.

Antybiotyki, odczynniki biochemiczne, bufory, enzymy i inhibitory do badań z dziedziny nauk przyrodniczych.

Rozpuszczalniki ACS, rozpuszczalniki półprzewodnikowe, rozpuszczalniki spektrofotometryczne, rozpuszczalniki środowiskowe, związki fluorowcowane. Rozpuszczalniki Acros charakteryzujące się parametrami, których poszukujesz do swojego zastosowania.

Syntetyczne związki chemiczne są jedną ze specjalności Acros. Alkilacja, olefinowanie, chelatacja, sprzęganie, deprotonacja, utlenianie, redukcja itp. Wyszukaj wg reakcji chemicznej w tej kategorii.