Alfa Aesar

Alfa Aesar to wiodąca marka wyrobów dla branż chemicznej, metali i materiałów oraz badań biochemicznych. Od ponad 50 lat naukowcy wykorzystują produkty marki Alfa Aesar w różnych zastosowaniach. Obecnie w magazynach znajduje się ponad 38 000 produktów marki Alfa Aesar, dostępnych w partiach o wielkości od kilku gramów, aż po wolumeny półmasowe i masowe. Dzięki zdolności do prowadzenia spersonalizowanej produkcji bardziej specjalistycznych wyrobów możemy zapewnić wszystkie niezbędne produkty chemiczne dla branż badawczej oraz metali i materiałów.

Key Named Reaction Poster request

Analityczne produkty grafitowe, roztwory wzorcowe do oznaczania przewodności, spektroskopia w podczerwieni, roztwory wzorcowe do chromatografii jonowej, roztwory wzorcowe do spektrometrii mas, roztwory wzorcowe do spektrofotometrii absorpcyjnej atomowej, materiały do oznaczania pH, roztwory wzorcowe do spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS), roztwory wzorcowe wieloelementowe, wskaźniki i barwniki, roztwory wolumetryczne, kwasy i zasady, roztwory wzorcowe do fluorescencji rentgenowskiej. Wszystko, czego potrzebujesz do swojego zastosowania analitycznego, w tym produkty słynnej marki Specpure® firmy Alfa Aesar. Ogólna chemia analityczna, taka jak odczynniki do oznaczania pH, odczynniki do spektroskopii, wskaźniki i barwniki, roztwory wolumetryczne oraz kwasy i zasady.

Ferroceny, produkty ogniw paliwowych (HiSpec i HiFuel), zmiatacze metali, metale szlachetne i katalizatory do zastosowań w chemii metaloorganicznej.

Osuszacze, adsorbenty i wskaźniki. Odkryj ofertę niezbędnych laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych firmy Alfa Aesar.

Antybiotyki, odczynniki biochemiczne, bufory, enzymy i inhibitory i wiele innych do prowadzenia badań z dziedziny biologii komórkowej i molekularnej, biomedycyny, proteomiki, genomiki, immunologii itp.

Rozpuszczalniki ACS, rozpuszczalniki półprzewodnikowe, rozpuszczalniki spektrofotometryczne, rozpuszczalniki środowiskowe, związki fluorowcowane. Rozpuszczalniki firmy Alfa Aesar charakteryzujące się parametrami, których poszukujesz do swojego zastosowania.

Produkty słynnej marki Specpure® firmy Alfa Aesar obejmujące roztwory wzorcowe AAS, analityczne produkty grafitowe, roztwory wzorcowe do oznaczania przewodności, roztwory wzorcowe do chromatografii jonowej, roztwory wzorcowe do spektrometrii mas, roztwory wzorcowe do absorpcji atomowej, roztwory wzorcowe do spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS), roztwory wzorcowe wielopierwiastkowe, roztwory wzorcowe do fluorescencji rentgenowskiej (XRF), roztwory wzorcowe środowiskowe, roztwory wzorcowe nieorganiczne do analiz wody, roztwory wzorcowe olejowe, roztwory wzorcowe plazmowe i roztwory wzorcowe lepkości ropy naftowej

Wszystko, czego potrzebujesz do przeprowadzenia reakcji chelatacji, utleniania i redukcji.