Substancje chemiczne

Firma VWR z dumą oferuje swoim klientom największy wybór odczynników chemicznych z jednego źródła. Oprócz inwestowania w produkcję naszych własnych odczynników chemicznych, naszą misją jest płynne dostarczanie klientom produktów, których potrzebują.

Substancje chemiczne według metody

Substancje chemiczne do przygotowywania próbek

Przygotowywanie próbek jest tak samo ważne, jak ich analiza. Upewnij się, że używasz właściwych odczynników, aby uniknąć skażenia próbki.

Wysokosprawna chromatografia cieczowa

Właściwy wybór substancji chemicznej ma krytyczne znaczenie dla procesu chromatografii. Poniżej można znaleźć opis naszej oferty w dziedzinie chromatografii.

Chromatografia gazowa

W chromatografii gazowej przygotowanie próbki ma kluczowe znaczenie dla uzyskania właściwego wyniku. Wybór właściwych substancji chemicznych dla danej metody i zastosowania pomoże w skutecznej analizie.

Miareczkowanie

Mamy wszystko, czego potrzebujesz do standardowych technik miareczkowania ilościowego — od klasycznego szkła laboratoryjnego aż po titratory automatyczne, odczynniki i akcesoria.

Oznaczanie wody

Gama kompaktowych, wolumetrycznych i kulometrycznych titratorów do metody Karla Fishera i powiązanych odczynników do oznaczania wody.

Pomiar pH

Pomiar pH za pomocą pH-metru może być prawidłowy i dokładny wyłącznie, jeśli stosuje się bufor właściwy dla danego przyrządu.

Pomiar przewodności

Pomiar przewodności w roztworze wodnym to metoda stosowana do ustalenia ilości składników odżywczych, soli i zanieczyszczeń. Roztwory wzorcowe do pomiaru przewodności mają kluczowe znaczenie podczas kalibracji konduktometru.

Roztwory wzorcowe do oznaczania właściwości fizycznych

Wiele różnych rodzajów roztworów do oznaczeń właściwości fizycznych: roztwory wzorcowe lepkości, roztwory wzorcowe temperatury topnienia, roztwory wzorcowe gęstości oraz roztwory wzorcowe współczynnika refrakcji i roztwory wzorcowe Brixa.

Spektroskopia UV/VIS

Analiza UV/VIS za pomocą spektrofotometru może wymagać innego rodzaju substancji chemicznych. Po pierwsze, aby uniknąć zanieczyszczeń w próbce, opracowywane są rozpuszczalniki o określonym stopniu czynności. Po drugie, spektrofotometr...

NMR (magnetyczny rezonans jądrowy)

NMR (magnetyczny rezonans jądrowy) jest stosowany jako standardowa metoda analizy do strukturalnego oznaczania związków organicznych.

XRF

Podczas przygotowania próbki do analizy XRF można użyć boranów do fuzji, dodatków do fuzji i wstępnie zważonych tabletek do mielenia i tabletkowania.

AAS/ICP

W analizie metali zawartość pierwiastków jest określana już na poziomie ppm, ppb i ppt. Wykorzystuje się do tego celu skomplikowaną aparaturę, taką jak spektrometry AAS, ICP-OES lub coraz popularniejsze spektrometry ICP-MS.

Synteza organiczna

Dla tych, którzy w ramach badań w laboratorium farmaceutycznym, chemicznym czy uniwersyteckim tworzą nowe cząsteczki, VWR ma w ofercie szeroką gamę produktów, które pomogą im odkrywać więcej.

Oznaczanie azotu

Metoda Kjeldahla jest wykorzystywana do oznaczania zawartości azotu w próbce. W przypadku tej analizy próbka jest trawiona mocnym kwasem, a wolny azot reaguje z utworzeniem siarczanu amonu.

Badania rozpuszczania

Przygotowanie roztworu do badań rozpuszczalności może być czasochłonne, jeśli robi się to ręcznie. Skoncentrowane roztwory J.T.Baker® DILUT-IT™ do badań rozpuszczalności to wstępnie wymieszane koncentraty, które znacząco redukują...

Rozwiązania niestandardowe

VWR przyczynia się do rozwoju nauki, dostarczając wysokiej jakości substancje chemiczne i usługi dostosowane do konkretnych produktów i potrzeb produkcyjnych.

Ogólne materiały laboratoryjne

Niektóre produkty są niezbędne w każdym laboratorium. Popraw bezpieczeństwo w swoim laboratorium za pomocą zestawów do usuwania wycieków, detergentów itp. firmy VWRC.

Zarządzanie produktami chemicznymi

Twój magazyn powinien osiągać korzyści z Twojej inicjatywy naukowej, a nie opóźniać ją — jeśli zarządzanie dostawami nie jest maksymalnie wydajne, personel może marnować cenny czas na próby zdobycia potrzebnych produktów.

Resources

The Periodic Table!

The periodic table of chemical elements celebrated its 150th anniversary in 2019. Let’s celebrate this birthday, test your knowledge and learn more about our products.