Substancje i odczynniki chemiczne

Firma VWR produkuje różnego rodzaju odczynniki chemiczne, aby optymalnie dostosować się zastosowań, w których są wykorzystywane. 98% produktów jest dostępnych w magazynie i charakteryzuje się gwarantowanymi właściwościami zgodnymi z ich specyfikacją. Kliknij poniżej, aby zamówić kopię katalogu odczynników chemicznych firmy VWR.

Wysokiej jakości odczynniki nieorganiczne obejmują kwasy, alkalia, sole i wskaźniki. W tym zakresie produktów innowacje najczęściej polegają na wprowadzeniu nowatorskiego opakowania. Na przykład coraz więcej naszych kwasów produkowanych jest w butelkach z polietylenu dużej gęstości (HDPE), które są praktycznie nietłuczące, lekkie i łatwe w przenoszeniu, a jednocześnie charakteryzują się tymi samymi właściwościami i okresem użytkowania, co szklane opakowania.

Specjalne odczynniki przeznaczone do stosowania w różnych technikach, takich jak: metoda Karla Fischer, metoda Kjeldahla, miareczkowanie oraz analiza śladowa metali (łącznie z przygotowaniem próbek).

Prośba o przesłanie katalogu odczynników chemicznych firmy VWR