Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!

Chromatografia

Chromatografia

VWR dostarcza pełną gamę produktów wysokiej jakości, w tym rozpuszczalniki o czystości analitycznej, kolumny chromatograficzne i materiały eksploatacyjne, dla dokładnych wyników w różnych zastosowaniach analitycznych.

Analityczna chromatografia cieczowa

Jeśli chodzi o wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC), firma VWR oferuje jedną z największych dostępnych gamę produktów. Wszystko, od rozpuszczalników i kolumn, po fiolki, strzykawki i inne produkty przedstawione w naszej specjalistycznej sekcji poświęconej chromatografii.

Chromatografia jonowa

Powszechne roztwory wzorcowe do wielu zastosowań, takich jak analiza nieorganicznych anionów i kationów, kwasów organicznych, węglowodanów, aminokwasów, białek, kwasów tłuszczowych, polisacharydów, polifosforanów, substancji powierzchniowo czynnych i wielu innych.

Rozpuszczalniki i odczynniki do HPLC preparatywnej i typu flash

Chromatografia gazowa

Chromatografia gazowa jest ważną techniką w branży środowiskowej i produkcji napojów, w których jest wykorzystywana do separacji i identyfikacji związków o wyższej temperaturze wrzenia, zwykle lotnych lub półlotnych, takich jak lotne związki organiczne czy trwałe zanieczyszczenia organiczne.

Chromatografia cienkowarstwowa

Chromatografia cieknowarstwowa (TLC) i wysokosprawna chromatografia cienkowarstwowa (HPTLC) są często określane jako chromatografia planarna. Firma VWR oferuje szeroką gamę rozpuszczalników AnalaR NORMAPUR do chromatografii cienkowarstwowej.

For a full view of VWR's Chromatography product portfolio please click the link below.