Honeywell

Od dziesięcioleci firma Honeywell Research Chemicals szczyci się bogatą ofertą rozpuszczalników i niezbędnych produktów do pracy w laboratorium marki Burdick & Jackson™ oraz Riedel-de Haen™.

Firma Honeywell przez cały czas wzbogacała swoją ofertę i obejmuje ona teraz najbardziej cenione linie produktów i marki laboratoryjnych odczynników chemicznych, takie jak Fluka™, Hydranal™, Chromasolv™ oraz TraceSELECT™.

Pełna oferta produktów firmy Honeywell Research Chemicals jest dostępna za pośrednictwem firmy VWR.

Rozpuszczalniki

Największy zakres rozpuszczalników dostępnych na rynku obejmujący:

  • Chromasolv™ — do chromatografii GC-HS, LC-MS, UHPLC
  • TraceSELECT™ — do analizy śladowej i niskiej zawartości metali
  • rozpuszczalniki do spektroskopii — zarówno IR, jak i UV-Vis
  • gamę bezwodnych rozpuszczalników do zastosowań czułych na wilgoć, zgodnych z wymaganiami ACS i farmakopei, przeznaczonych do wszystkich wymagających zastosowań przemysłowych i farmaceutycznych.

Wyświetl produkty

CHROMASOLV®

TraceSELECT™

Znana na całym świecie marka dostępna teraz za pośrednictwem firmy Honeywell. Obejmuje szeroką gamę odczynników przeznaczonych do:

  • Zastosowań analitycznych, w tym bufory, dodatki, roztwory wolumetryczne oraz roztwory wzorcowe.
  • Niezbędne odczynniki laboratoryjne: kwasy, zasady, sole, bufory pH i wiele innych odczynników, w tym związki nieorganiczne marki TraceSELECT™ — do analizy śladowej i niskiej zawartości metali, a także sypkie sole przeznaczone do preparatyki higroskopijnych substancji nieorganicznych.
  • Odczynniki do miareczkowania metodą Karla Fischera obejmujące: oryginalne odczynniki marki Hydranal™ wytwarzane w niemieckim zakładzie Honeywell już od ponad 30 lat. Metoda Karla Fischera jest najdokładniejszą i najczęściej stosowaną metodą miareczkowania. Można ją stosować do pomiaru zawartości wody w każdej próbce w zakresie od 1 ppm do 100% zawartości wody. Nieorganiczne związki do analizy

Wyświetl produkty

Hydranal™

TraceSELECT™

Odczynniki do preparatyki oligopeptydów i peptydów zostaną wprowadzone na terenie Europy w roku 2017.

  • Rozpuszczalniki i odczynniki marki BioSyn™: grupa produktów o niskiej zawartości wody, związków aminowych, a także niewielkiej zawartości cząsteczek stałych.

Wyświetl produkty

BioSyn™