Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Honeywell

Od dziesięcioleci firma Honeywell Research Chemicals szczyci się bogatą ofertą rozpuszczalników i niezbędnych produktów do pracy w laboratorium marki Burdick & Jackson™ oraz Riedel-de Haen™.

Firma Honeywell przez cały czas wzbogacała swoją ofertę i obejmuje ona teraz najbardziej cenione linie produktów i marki laboratoryjnych odczynników chemicznych, takie jak Fluka™, Hydranal™, Chromasolv™ oraz TraceSELECT™.

Pełna oferta produktów firmy Honeywell Research Chemicals jest dostępna za pośrednictwem firmy VWR.

Rozpuszczalniki

Największy zakres rozpuszczalników dostępnych na rynku obejmujący:

  • Chromasolv™ — do chromatografii GC-HS, LC-MS, UHPLC
  • TraceSELECT™ — do analizy śladowej i niskiej zawartości metali
  • rozpuszczalniki do spektroskopii — zarówno IR, jak i UV-Vis
  • gamę bezwodnych rozpuszczalników do zastosowań czułych na wilgoć, zgodnych z wymaganiami ACS i farmakopei, przeznaczonych do wszystkich wymagających zastosowań przemysłowych i farmaceutycznych.

Wyświetl produkty

CHROMASOLV®

TraceSELECT™

Znana na całym świecie marka dostępna teraz za pośrednictwem firmy Honeywell. Obejmuje szeroką gamę odczynników przeznaczonych do:

  • Zastosowań analitycznych, w tym bufory, dodatki, roztwory wolumetryczne oraz roztwory wzorcowe.
  • Niezbędne odczynniki laboratoryjne: kwasy, zasady, sole, bufory pH i wiele innych odczynników, w tym związki nieorganiczne marki TraceSELECT™ — do analizy śladowej i niskiej zawartości metali, a także sypkie sole przeznaczone do preparatyki higroskopijnych substancji nieorganicznych.
  • Odczynniki do miareczkowania metodą Karla Fischera obejmujące: oryginalne odczynniki marki Hydranal™ wytwarzane w niemieckim zakładzie Honeywell już od ponad 30 lat. Metoda Karla Fischera jest najdokładniejszą i najczęściej stosowaną metodą miareczkowania. Można ją stosować do pomiaru zawartości wody w każdej próbce w zakresie od 1 ppm do 100% zawartości wody. Nieorganiczne związki do analizy

Wyświetl produkty

Hydranal™

TraceSELECT™

Odczynniki do preparatyki oligopeptydów i peptydów zostaną wprowadzone na terenie Europy w roku 2017.

  • Rozpuszczalniki i odczynniki marki BioSyn™: grupa produktów o niskiej zawartości wody, związków aminowych, a także niewielkiej zawartości cząsteczek stałych.

Wyświetl produkty

BioSyn™