Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!

Badania mikrobiologiczne i czystości

Badania mikrobiologiczne i czystości

W mikrobiologii wszystkie podłoża firmy VWR są wytwarzane z wykorzystaniem wysokiej jakości surowców i podlegają ścisłej kontroli jakości w środowisku produkcyjnym zgodnie z wytycznymi dobrej praktyki wytwarzania (ang. Good Manufacturing Practice). Produkty są zgodne z odpowiednimi międzynarodowymi normami, jak ISO i Farmakopea, i są dostępne jako preparaty standardowe i niezawierające produktów pochodzenia zwierzęcego. Aby uzyskać więcej informacji na temat całej gamy naszych produktów mikrobiologicznych, przejdź do strony poświęconej produktom mikrobiologicznym.

Gotowe do użycia podłoża

Firma VWR oferuje wstępnie przygotowane podłoża mikrobiologiczne na płytkach, w butelkach lub probówkach przeznaczone do oznaczania ogólnej liczby oraz identyfikacji wybranych drobnoustrojów. Podłoża te są niezwykle wygodne w użyciu i dostarczane w różnych opakowaniach w zależności od sposobu użytkowania.

Suche podłoża

Suche podłoża mikrobiologiczne firmy VWR są wstępnie mieszane i szybko rozpuszczają się, aby ułatwić ich uzupełnienie podczas hodowli i izolowania drobnoustrojów. Podłoża te, wyprodukowane zgodnie z najsurowszymi normami cGMP, są dostępne w opakowaniach po 500 g i 5 kg.

Dodatki i suplementy do podłoży

Dodatki i suplementy mikrobiologiczne zwiększają skuteczność wzrostu podłoży bazowych, uzupełniając je o właściwości, których może brakować danemu podłożu. Te dodatki i suplementy umożliwiają użytkownikom optymalne dostosowanie stosowanych podłoży do rodzaju drobnoustrojów.

Kontrola czystości powierzchni

Płytki kontaktowe i elastyczne płytki typu „dip slide” służą do łatwego i szybkiego sprawdzania stanu czystości powierzchni, oceniając zanieczyszczenia mikrobiologiczne.

Materiały bazowe

Podłoża mikrobiologiczne umożliwiają badaczom tworzenie różnych specjalistycznych mieszanin spełniających wymogi hodowli organizmów wybrednych i niewybrednych. Podłoża zapewniają bogate w substancje odżywcze środowisko potrzebne do hodowli in vitro drobnoustrojów.