Badania mikrobiologiczne i czystości

W mikrobiologii wszystkie podłoża firmy VWR są wytwarzane z wykorzystaniem wysokiej jakości surowców i podlegają ścisłej kontroli jakości w środowisku produkcyjnym zgodnie z wytycznymi dobrej praktyki wytwarzania (ang. Good Manufacturing Practice). Produkty są zgodne z odpowiednimi międzynarodowymi normami, jak ISO i Farmakopea, i są dostępne jako preparaty standardowe i niezawierające produktów pochodzenia zwierzęcego. Aby uzyskać więcej informacji na temat całej gamy naszych produktów mikrobiologicznych, przejdź do strony poświęconej produktom mikrobiologicznym.

Firma VWR oferuje wstępnie przygotowane podłoża mikrobiologiczne na płytkach, w butelkach lub probówkach przeznaczone do oznaczania ogólnej liczby oraz identyfikacji wybranych drobnoustrojów. Podłoża te są niezwykle wygodne w użyciu i dostarczane w różnych opakowaniach w zależności od sposobu użytkowania.

Suche podłoża mikrobiologiczne firmy VWR są wstępnie mieszane i szybko rozpuszczają się, aby ułatwić ich uzupełnienie podczas hodowli i izolowania drobnoustrojów. Podłoża te, wyprodukowane zgodnie z najsurowszymi normami cGMP, są dostępne w opakowaniach po 500 g i 5 kg.

Dodatki i suplementy mikrobiologiczne zwiększają skuteczność wzrostu podłoży bazowych, uzupełniając je o właściwości, których może brakować danemu podłożu. Te dodatki i suplementy umożliwiają użytkownikom optymalne dostosowanie stosowanych podłoży do rodzaju drobnoustrojów.

Płytki kontaktowe i elastyczne płytki typu „dip slide” służą do łatwego i szybkiego sprawdzania stanu czystości powierzchni, oceniając zanieczyszczenia mikrobiologiczne.

Podłoża mikrobiologiczne umożliwiają badaczom tworzenie różnych specjalistycznych mieszanin spełniających wymogi hodowli organizmów wybrednych i niewybrednych. Podłoża zapewniają bogate w substancje odżywcze środowisko potrzebne do hodowli in vitro drobnoustrojów.