Substancje chemiczne według kategorii produktu

Life Science

Innovative, high quality products for Genomics, Proteomics, Cell biology and Microbiology...

Substancje i odczynniki chemiczne

Firma VWR produkuje różnego rodzaju odczynniki chemiczne, aby optymalnie dostosować się zastosowań, w których są wykorzystywane.

Usługi VWR Custom Manufacturing

Nasi Klienci mogą koncentrować się w pełni na prowadzeniu swojej głównej działalności – VWR zapewnia im zaopatrzenie, produkcję, testowanie i dokumentację związków chemicznych.

Synteza organiczna

Tworzysz własne nowe cząsteczki? VWR oferuje bogaty asortyment budulców i sprzętu...

Produkty i produkcja niestandardowa

Oferta produktów i usług firmy VWR w zakresie materiałów eksploatacyjnych do produkcji przeznaczona jest dla klientów w zakresie produkcji i montażu z wielu branż...

Chromatografia

W firmie VWR uznajemy tylko w 100% rozpuszczalniki o wysokiej czystości, odczynniki, kolumny i materiały eksploatacyjne do chromatografii.

Badania środowiskowe

Duży wybór produktów i usług do pełnej analizy wody na miejscu i w laboratorium...

Badania mikrobiologiczne i czystości

W mikrobiologii wszystkie podłoża firmy VWR są wytwarzane z wykorzystaniem wysokiej jakości surowców i podlegają ścisłej kontroli jakości w środowisku produkcyjnym zgodnie z wytycznymi dobrej praktyki wytwarzania (ang. Good Manufacturing Practice).

Materiały referencyjne

Kluczowymi czynnikami we wszystkich gałęziach przemysłu są: udoskonalone techniki oznaczania liczby części na miliard (ppb) i liczby części na bilion (ppt) przez przyrządy, a także konieczność weryfikacji i śledzenia wyników.