Produkty i produkcja niestandardowa

Oferta produktów i usług firmy VWR w zakresie materiałów eksploatacyjnych do produkcji przeznaczona jest dla klientów w zakresie produkcji i montażu z wielu branż, w tym między innymi branży farmaceutycznej, wyrobów medycznych, żywności i napojów, półprzewodników i chemikaliów. W naszej ofercie znaleźć można kluczowe materiały eksploatacyjne z zakresu oznaczania wpływu środowiska, produkty bezpieczeństwa i rosnącą gamę chemikaliów przeznaczonych do produkcji i materiałów bioprocesowych. Nasza obecność na rynkach globalnych umożliwia standaryzację produktów i dostawców w oparciu o bezpieczeństwo łańcucha dostaw firmy VWR oraz sprawne zarządzanie zamówieniami i materiałami.

Firma VWR oferuje szeroką gamę materiałów do produkcji zgodnych z farmakopeą, jak również odczynników zgodnych z PH. EU. Reag. do kontroli jakości.

Program zwrotu zużytych pojemników firmy VWR (ReCAP) niezawodnie zapewnia zachowanie parametrów, wygodę i bezpieczeństwo rozpuszczalników o wysokiej czystości. Program rozpoczyna się od wyboru przez klienta szczelnie zamkniętego, ciśnieniowego pojemnika ze stali nierdzewnej o pojemności 185, 1 000 lub 1 350 l wypełnionego odczynnikami chemicznymi firmy VWR o wysokiej czystości – acetonitrylem lub metanolem (wybierz specyfikację). Rozpuszczalnik można bezpiecznie dozować bez ryzyka jego zanieczyszczenia, rozlania lub narażenia się na jego działanie. Klient powiadamia nas, gdy pojemnik jest prawie pusty, a my go zastępujemy pełnym zbiornikiem, aby nie musiał przerywać pracy.

Firma VWR dostarcza wysokiej jakości produkty i usługi odpowiadające wymogom klientów pod względem produkcji, dozowania, opakowania i montażu.

Klient ma możliwość kupienia odczynników chemicznych do produkcji w dużych opakowaniach o pojemności od 10 l do 200 l. Oferujemy następujące rozmiary opakowań: 12 kg, 20 l, 25 kg, 50 l i więcej.