Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Materiały referencyjne

Materiały referencyjne

Kluczowymi czynnikami we wszystkich gałęziach przemysłu są: udoskonalone techniki oznaczania liczby części na miliard (ppb) i liczby części na bilion (ppt) przez przyrządy, a także konieczność weryfikacji i śledzenia wyników. Stosowanie przygotowanych roztworów wzorcowych i materiałów referencyjnych daje pewność, że wyniki analityczne są prawidłowe i eliminuje problemy z ich wytwarzaniem i walidacją w laboratorium.

Roztwory wzorcowe oznaczania właściwości fizycznych

VWR chemicals oferuje 7 różnych rodzajów roztworów do oznaczeń właściwości fizycznych: roztwory wzorcowe barwy i UV, roztwory wzorcowe lepkości, roztwory wzorcowe temperatury wrzenia, roztwory wzorcowe gęstości oraz roztwory wzorcowe współczynnika załamania i roztwory wzorcowe ChZT.

Nieorganiczne roztwory wzorcowe

Pełna gama roztworów wzorcowych AAS , ICP i ICP MS do analizy śladowej metali.

Bufory i przewodność

Wszystkie roztwory wzorcowe i materiały referencyjne do elektrochemii są obecnie kontrolowane przez laboratorium kontroli jakości z akredytacją ISO EN 17025.

Roztwory wzorcowe do chromatografii