Materiały referencyjne

Kluczowymi czynnikami we wszystkich gałęziach przemysłu są: udoskonalone techniki oznaczania liczby części na miliard (ppb) i liczby części na bilion (ppt) przez przyrządy, a także konieczność weryfikacji i śledzenia wyników. Stosowanie przygotowanych roztworów wzorcowych i materiałów referencyjnych daje pewność, że wyniki analityczne są prawidłowe i eliminuje problemy z ich wytwarzaniem i walidacją w laboratorium.

VWR chemicals oferuje 7 różnych rodzajów roztworów do oznaczeń właściwości fizycznych: roztwory wzorcowe barwy i UV, roztwory wzorcowe lepkości, roztwory wzorcowe temperatury wrzenia, roztwory wzorcowe gęstości oraz roztwory wzorcowe współczynnika załamania i roztwory wzorcowe ChZT.

Pełna gama roztworów wzorcowych AAS , ICP i ICP MS do analizy śladowej metali.

Wszystkie roztwory wzorcowe i materiały referencyjne do elektrochemii są obecnie kontrolowane przez laboratorium kontroli jakości z akredytacją ISO EN 17025.