Środki chemiczne do przygotowywania próbek

Przygotowywanie próbek jest tak samo ważne, jak ich analiza. Upewnij się, że używasz właściwych odczynników, aby uniknąć skażenia próbki.

Kategorie produktów

Rozpuszczalniki zgodne z ACS i Farmakopeą Europejską

Pełna gama rozpuszczalników nadających się do wielu zastosowań analitycznych oraz badawczo-rozwojowych z gwarantowaną specyfikacją spełnia wymagania ACS i Farmakopei Europejskiej; produkty dostępne w różnych wielkościach opakowań.

Kwasy i zasady zgodne z ACS i Farmakopeą Europejską

Kwasy i zasady są często stosowane do przygotowywania próbek, dostosowania pH lub innych zastosowań. Pełna gama tych produktów jest dostępna w różnych opakowaniach.

Sole zgodne z ACS i Farmakopeą Europejską

Pełna gama soli o jakości analitycznej, zgodna z wymaganiami ACS i Farmakopei Europejskiej.

Odczynniki analityczne zgodne z Europejską. Roztwory wzorcowe

Do kontroli jakości w firmach farmaceutycznych oferujemy ponad 250 wzorców i roztworów, aby spełnić wymagania najnowszej wersji Farmakopei Europejskiej, z pełnym świadectwem analizy w celu zapewnienia pełnej identyfikowalności.

Kwasy i rozpuszczalniki w butelkach plastikowych

Rozpuszczalniki i kwasy w butelkach plastikowych są bezpieczne, praktycznie nietłukące, przyjazne dla środowiska, lekkie i łatwe do przenoszenia.

Kwasy i rozpuszczalniki w powlekanych butelkach szklanych

Ten rodzaj „bezpiecznego” opakowania jest naprawdę przydatny w przypadku odczynników żrących. Powłoka z PE przechowuje produkt, kiedy szklana butelka pęknie.

Często zadawane pytania

Wszystkie sole nieorganiczne są produkowane z nieorganicznych surowców. Ponieważ do produkcji tych związków nie wykorzystuje się materiałów pochodzenia zwierzęcego, można założyć, że są one wolne od BSE.

Dekahydraty i dodekahydraty, takie jak węglan sodu dekahydrat, siarczan sodu lub wodorofosforan disodu dodekahydrat, tracą część zdolności do krystalizacji w wodzie w temperaturze 33°C. Można powiedzieć, że topnieją we własnej wodzie krystalizacyjnej. W związku z tym jest ważne, aby przechowywać i transportować te związki z niskich temperaturach (poniżej 20°C), głównie w miesiącach letnich.

Niektóre sole, takie jak siarczan żelaza (II) siedmiowodny, siarczan amonu i żelaza (II) sześciowodny lub chlorek cyny (II) dwuwodny, są silnymi reduktorami, które w wyższych temperaturach lub po wystawieniu na bezpośrednie nasłonecznienie szybko przechodzą na wyższy stopień utlenienia. W związku z tym produkty te należy przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu (15°C). Niemniej jednak minimalny termin trwałości tych produktów jest ograniczony do 1 roku, nawet w idealnych warunkach przechowywania.

Niektóre związki są wybuchowe i mogą nie być sprzedawane w stanie suchym, ale wyłącznie po zmieszaniu z wodą. Na przykład: dichromian amonu (stabilizowany wodą w ilości od 0,5 do 3%), azotan amonu (min. 3% wody) lub 2,4 dinitrofenol (0,5 ml H2O2/g).

Dostępnych jest wiele różnych rozmiarów opakowań, np. 100, 250, 500, 2500 lub 5000 g. W przypadku niektórych produktów dostępne są również opakowania 25 kg. Odwiedź naszą stronę internetową lub zapoznaj się z katalogami substancji chemicznych.

Wodorofosforan disodu (Na2HPO4) jest określany mianem fosforanu dwuzasadowego, a diwodorofosforan sodu (NH2PO4) jest określany mianem fosforanu jednozasadowego.

Poza często stosowanymi smarami organicznymi istnieją również smary nieorganiczne. Efekt smarujący jest oparty na warstwowej strukturze tych związków. Często stosowane smary składają się z azotku boru, siarczku molibdenu (IV) lub drobnego proszku grafitowego. Związki te mogą być stosowane zarówno w niskich, jak i w wysokich temperaturach.

Witriole to siarczany lub diwalentne metale w uwodnionej, krystalicznej postaci, np. miedź (CuSO4. 5H2O), żelazo (FeSO4.7H2O) lub cynk (ZnSO4.7H2O).

Węglan amonu to sól kwasu węglowego, a karbaminian amonu to sól kwasu karbaminowego. Węglan amonu jest znacznie bardziej stabilny niż karbaminian amonu i ulega przemianie do drugiego z tych związków wyłącznie w roztworze wodnym, jak w przypadku przegotowania.

Jod jest jedynie w niewielkim stopniu rozpuszczalny w wodzie, podczas gdy łatwo rozpuszcza się w stężonym roztworze jodku potasu, tworząc kompleksy. Roztwór może jednakże zostać dalej rozcieńczony wyłącznie, kiedy cały jod się rozpuści, a proces ten przebiega bardzo wolno pomimo obecności jodku potasu.

Żrące zasady to termin stosowany w przypadku wodorotlenków metali zasadowych. Występują one w postaci stałej i są zasadniczo produkowane jako pelet. Roztwory zasad to wodne wersje tych wodorotlenków. Najczęściej stosowanymi żrącymi zasadami i roztworami zasad są związki sodu i potasu.

Roztwory zasad można bezpośrednio miareczkować z użyciem standardowych kwasów.

Jeśli jest to możliwe i wyłącznie, jeśli jest to naprawdę konieczne, nie należy mieszać nic poza rozcieńczonymi roztworami zasad z rozcieńczonymi kwasami poprzez intensywne mieszanie. Należy nosić rękawiczki ochronne, okulary i kombinezon oraz pracować pod wyciągiem. Bardzo ostrożnie należy wmieszać roztwór zasady do kwasu. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie zasady bezpiecznej pracy.

Należy wolno, ale intensywnie wmieszać potrzebną ilość peletu wodorotlenku sodu lub potasu do wody o temperaturze +20°C. Należy pamiętać, że może dojść do emisji dużych ilości ciepła.

W razie konieczności roztwory te można rozcieńczyć, ostrożnie mieszając je z wodą, a następnie zneutralizować je kwasem chlorowodorowym. Należy nosić rękawiczki ochronne i okulary oraz pracować pod wyciągiem. Przed opróżnieniem do pojemnika zbiorczego należy wykonać pomiar pH za pomocą uniwersalnych pasków wskaźnikowych.

Pelet jest rozpuszczalny w alkoholu i nierozpuszczalny w acetonie i eterze dietylowym.

Węglany są jedynie w niewielkim stopniu rozpuszczone w roztworach wodorotlenku sodu i potasu. Im bardziej stężony jest roztwór, tym mniejsza zawartość węglanu, ponieważ węglany ulegają precypitacji.

Literatura

Dodatkowe zasoby