VWR Chemicals

VWR Chemicals to oferta laboratoryjnych i przemysłowych odczynników chemicznych marki własnej, charakteryzujących się wysoką jakością i bezpiecznym pakowaniem.

Od podstawowych odczynników chemicznych po artykuły o wysokiej klasie czystości do analiz śladowych oraz szeroki zakres odczynników specjalistycznych do stosowania w mikrobiologii, diagnostyce komórkowej i Life Science. VWR zapewnia szczegółowe parametry odczynników, świetny stosunek jakości do ceny oraz doskonałą obsługę.

Począwszy od pasków do analizy pH typu „quick dip and go” po odczynniki do przyrządów Hacha oraz roztwory wzorcowe do ChZT i chromatografii jonowej do analiz instrumentalnych.

Począwszy od wysokosprawnej chromatografii cieczowej, chromatografii gazowej i chromatografii jonowej po chromatografię cienkowarstwową, chromatografię preparatywną i typu flash, firma VWR oferuje szeroką gamę kolumn, odczynników i rozpuszczalników do chromatografów we wszystkich branżach. W ramach oferty VWR dostępną są także fiolki, strzykawki i inne materiały eksploatacyjne ułatwiające separację!

Począwszy od przygotowania najbardziej wymagającej próbki przy użyciu kwasów o najwyższej klasie czystości NORMATOM®, specjalistyczną ofertę produktów przeznaczonych do wybranych analiz, takich jak magnetyczny rezonans jądrowy, metoda Karla Fischera i AAS po roztwory wzorcowe ARISTAR® do plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) / spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS) oraz chromatografii gazowej AVS® TITRINORM®.

Ostatnio rozszerzona o produkty specjalistycznych producentów oferta podniosła wydajność i zwiększyła możliwości firmy VWR – począwszy od odczynników AnalaR® NORMAPUR® do prac analitycznych, RECTAPUR ® do codziennych zadań i TECHNICAL® do podstawowych analiz aż po HiPerSolv® CHROMANORM® do chromatografii o największej czystości, przeznaczone do najbardziej precyzyjnych separacji. Specjalistyczna oferta obejmuje odczynniki SpectrosoL® / SPECTRONORM do spektroskopii, PESTINORM® do chromatografii gazowej, deuterowane rozpuszczalniki do magnetycznego rezonansu jądrowego i bezwodne w uniwersalnych opakowaniach.

VWR chemicals oferuje ponad 400 odczynników nadających się do zastosowań nieorganicznych i analitycznych. Specyfikacje zawierają gwarantowane maksymalne dopuszczalne limity czystości, a 98% produktów jest dostępnych w magazynie. Oferta obejmuje odczynniki AnalaR® NORMAPUR® do prac analitycznych, RECTAPUR ® do codziennych zadań i TECHNICAL® do podstawowych analiz oraz Ultrapure CHROMATOM® do chromatografii o największej czystości przeznaczone do przygotowywania prawie niewidocznych próbek w analizie śladowej. W ofercie dostępne są specjalistyczne produkty, takie jak katalizatory Kjeldahla, titranty Karla Fischera oraz produkty zgodne z wymogami PCS, Reag. Ph. Eur. i USP.

Niektóre kluczowe elementy zarządzania laboratorium to bezpieczeństwo, czystość i produkty pomocnicze w laboratorium. VWR oferuje szeroki wybór produktów do zarządzania wyciekami, w tym wszechstronny Algosol, a także podstawowe granulaty absorpcyjne. Do sprzątania - Labwash oferuje gamę produktów do prania ręcznego lub maszynowego. Niektóre inne interesujące produkty będą widoczne jako smary, środki suszące .....

Firma VWR oferuje szeroką gamę odczynników do diagnostyki komórkowej, w tym wiązania, dehydratacji i zatapiania w parafinie. Pełna gama barwników oraz utrwalaczy i olejków imersyjnych umożliwiających pełną wizualizację próbek.

Nasza oferta produktów mikrobiologicznych obejmuje suche i gotowe do użycia podłoża hodowlane przeznaczone do wielu różnych zastosowań w różnych branżach, takich jak branża farmaceutyczna, kosmetyczna, spożywcza, mleczarska, kontroli środowiska i wody.