Chester Zakład produkcyjny

Nasz zakład produkcyjny o powierzchni 42 000 m² w Chester, CT, USA.

Laboratorium Kontroli Jakości

Pojemniki zwrotne

Kontenery

Podstawowe możliwości

 • Produkcja wysokiej czystości acetonitrylu i metanolu do HPLC do zastosowań laboratoryjnych i biofarmaceutycznych
 • Pakowanie acentonitrylu i metanolu do HPLC w cysterny i kontenery zwrotne
 • Urządzenia do procesu oczyszczania dostępne na miejscu
 • Procesy produkcyjne w systemie zamkniętem
 • Usuwanie śladowych zanieczyszczeń z odczynników laboratoryjnych i procesowych
 • Specjalizacja w postępowaniu z materiałami o wysokiej czytości przy jednoczesnym zachowaniu integralności produktu
 • Wsparcie podczas użytkowania pojemników pod ciśnieniem i systemów dozowania

Segmenty przemysłu i zastosowania

 • Farmacja
 • Biotechnologia
 • Rolnictwo
 • Zastosowanie analityczne

Główne produkty

 • Wysokiej czystości acetonitryl
 • Wysokiej jakości acetonitryl i metanol w pojemnikach nadających się do recyklingu

System jakości

 • ISO 9001
 • System jakości opracowany w celu zaspokojania zmieniających się potrzeb klientów z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej 

Kontrola jakości

 • Kontrola śladowych zanieczyszczeń organicznych w rozpuszczalnikach 
 • UPLC-PDA/MS (Efektywna chromatografia cieczowa) 
 • GC-FID, GC-ECD
 • Spektroskopia UV 
 • Spektrometria fluorescencyjna
 • Miareczkowanie metodą Karl Fischer`a