Chromatografia chiralna

W przypadku wielu procesów biologicznych aktywność jednego składnika pary enancjomerycznej może kontrastować z brakiem aktywności lub wręcz szkodliwą aktywnością drugiego składnika. Dzięki chiralnym fazom stacjonarnym (CSP) do analiz HPLC i SFC jesteśmy w stanie monitorować czystość optyczną substancji farmaceutycznych oraz ich obecność w recepturach czy płynach biologicznych. Fazy te znajdują również zastosowanie w branży agrochemicznej i pokrewnych. Główne rodzaje CSP to: fazy zawierające unieruchomione polisacharydy (wiązania z celulozą i amylozą), fazy typu „szczotki” (brush-type), fazy wykorzystujące wiązania białek, fazy zawierające cyklodekstryny tworzące połączenia inkluzyjne, fazy na bazie eteru koronowego, fazy ligandowymienne oraz fazy oparte na sieciach polimerowych.

Chromatografia chiralna – informacje ogólne

Główne produkty dystrybuowane w Twoim regionie

Other brands. Click here to request information