Chromatografia gazowa

Chromatografia gazowa to niezwykle przydatna technika analityczna umożliwiająca separację i ocenę ilościową wielu rodzajów próbek mających postać mieszanin i gwarantująca rzetelne wyniki w przypadku długookresowego stosowania. Technika ta jest często wykorzystywana w przemyśle spożywczym, ochronie środowiska, branży chemicznej i wielu innych dziedzinach. Jej działanie opiera się na wykorzystaniu gazu (zazwyczaj helu lub wodoru) jako nośnika wstrzykiwanej próbki, która następnie pod wpływem wysokich temperatur ulega odparowaniu.

Przewodnik referencyjny po kolumnach do GC marki Avantor® Hichrom

Zobacz produkty Avantor® Hichrom

Other brands. Click here to request information