Chromatografia gazowa

Chromatografia gazowa to niezwykle przydatna technika analityczna umożliwiająca separację i ocenę ilościową wielu rodzajów próbek mających postać mieszanin i gwarantująca rzetelne wyniki w przypadku długookresowego stosowania. Technika ta jest często wykorzystywana w przemyśle spożywczym, ochronie środowiska, branży chemicznej i wielu innych dziedzinach. Jej działanie opiera się na wykorzystaniu gazu (zazwyczaj helu lub wodoru) jako nośnika wstrzykiwanej próbki, która następnie pod wpływem wysokich temperatur ulega odparowaniu.

Avantor® Hichrom GC Brochure

Zobacz produkty Avantor® Hichrom

Przewodnik referencyjny po kolumnach do GC marki Avantor® Hichrom

Application Note: Reproducibility

Other brands. Click here to request information