Chromatografia wykluczania

Kolumny do SEC umożliwiają rozdzielanie składników roztworów na podstawie rozmiaru cząsteczek – w pierwszej kolejności eluowane są większe cząsteczki. Separacja odbywa na zasadzie eliminacji cząstek o różnej wielkości w przestrzeni porów wypełnienia kolumny. Technika ta znajduje również zastosowanie w ustalaniu rozkładu mas cząsteczkowych polimerów. Dostępne są kolumny SEC oparte na krzemionce i polimerach.

Chromatografia żelowa (GPC) to metoda rozdziału rozpuszczalnych w roztworach organicznych polimerów metodą SEC z użyciem rozpuszczalnika organicznego jako eluentu. Filtracja żelowa (GFC) to metoda separacji polimerów rozpuszczalnych w wodzie w wodnych eluentach.

Główne produkty dystrybuowane w Twoim regionie

Other brands. Click here to request information