Chromatografia cieczą w stanie nadkrytycznym

Chromatografia cieczą w stanie nadkrytycznym (ang. supercritical fluid chromatography, SFC) to technika, w której rolę fazy ruchomej odgrywa ciecz w stanie nadkrytycznym. Metoda SFC jest znana od pewnego czasu, jednak zaadaptowanie jej jako techniki ortogonalnej z HPLC przyczyniło się do znacznego wzrostu popularności tej metody w ciągu kilku ostatnich lat – zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym. Wzrostowi popularności metody dodatkowo sprzyja chęć stosowania technik o większej efektywności i bardziej przyjaznych środowisku. Znaczne ograniczenie zużycia rozpuszczalników przynosi pozytywne efekty w postaci skrócenia czasu przetwarzania i suszenia próbek, jak również obniżenia kosztów oraz wzrostu bezpieczeństwa.

Główne produkty dystrybuowane w Twoim regionie

Other brands. Click here to request information