Spektrometria mas

Spektrometria mas jest przydatnym narzędziem, gdy wymagana jest identyfikacja określonych związków i materiałów z dużą precyzją. Ma zastosowanie w analizach jakości i bezpieczeństwa żywności, badaniach leków, oznaczaniu pozostałości pestycydów, identyfikacji białek i datowaniu węglowym. Avantor oferuje duży wybór produktów dostosowanych do różnych potrzeb w obszarze spektrometrii mas.

Sprzęt i produkty Avantor do spektrometrii mas

Odczynniki białkowe

Avantor oferuje kompleksową linię odczynników białkowych przeznaczonych do testów określających całkowite stężenie białka w próbce w odniesieniu do wzorca. Przejrzyj naszą ofertę.

Kolumny chromatograficzne

Kolumny chromatograficzne są niezbędnym narzędziem do rozdziału związków i cząsteczek zawartych w próbkach w postaci mieszanin. Oferta Avantor obejmuje różne kolumny chromatograficzne ściśle dopasowane do potrzeb różnych laboratoriów.

Białka i peptydy

Avantor ma dla Twojego laboratorium duży wybór zestawów, roztworów mieszanin i matryc kolagenowych przydatnych w wielu różnych procesach.

Inne produkty

Avantor proponuje bogaty wybór sprzętu, produktów i materiałów powszechnie wykorzystywanych w spektrometrii mas. Zapraszamy do przejrzenia naszej oferty.