Rozdzielanie białek i dużych cząsteczek biologicznych

Chromatografia cieczowa dużych cząsteczek (Bio LC)

Przy rozdzielaniu składników czynnych, które zostały wyprodukowane przy użyciu procesów biologicznych, często konieczne jest zastosowanie niestandardowego sposobu działania. 

Strony produktów

Chromatografia oddziaływań hydrofobowych (HIC)

HIC to technika rozdzielania białek nieprowadząca do ich denaturacji, która znakomicie sprawdzi się w różnych zastosowaniach – od analitycznych po procesowe.

Chromatografia wykluczania (SEC)

Technika SEC służy do rozdzielania części składowych w oparciu o rozmiar ich cząsteczek. Nie jest tu wykorzystywane zjawisko adsorpcji, co oznacza, że proces ten przebiega bez oddziaływań chemicznych.

Kolumny do chromatografii jonowymiennej

Podczas chromatografii jonowymiennej pod uwagę brany jest ładunek cząsteczek. Technika ta jest często stosowana do rozdzielania peptydów, białek i oligonukleotydów.

HPLC w odwróconym układzie faz z porami o dużej średnicy

Pory o rozmiarze 300Å wraz z fazą C4 lub C8 to połączenie, które znakomicie sprawdzi się przy rozdzielaniu małych białek i dużych peptydów. W procesie tym wykorzystywana jest hydrofobowa adsorpcja białek.

Podłoża do zastosowań chromatograficznych

Wymagane są podłoża produkowane zgodnie z wytycznymi cGMP i dostosowane do potrzeb danej jednostki – od laboratoriów po skalę produkcyjną.

Automatyzacja procesu oczyszczania białek

Jeśli szukasz rozwiązań, które umożliwią Ci zwiększenie wydajności procesów oczyszczania białek, z pewnością docenisz zalety odpowiedniego sprzętu i oprogramowania.